NCC ökar energiproduktionen för Skellefteås invånare

Den här fredagen besöker vi Rengård vattenkraftstation i Skelleteå i norra Sverige. För knappt tre år sedan inledde NCC på uppdrag av Skellefteå Kraft sitt arbete att fördubbla Rengårds vattenkraftkapacitet i Skellefteälven. När projektet tas i provdrift till hösten 2024 kommer en ny turbin ha installerats och kapaciteten ökat från 35 till 70 megawatt.

Med en effekt på 35 MW har Rengård tidigare begränsat älvens resurser att leverera den förmåga som elnätet behöver för att snabbt kunna anpassa produktionen av elektricitet för att matcha efterfrågan.

Genom att renovera och installera en ny turbin fördubblas kapaciteten till cirka 70 MW. Denna satsning stärker Sveriges elförsörjning och främjar ett förnybart energisystem. Vattenkraft erbjuder flera fördelar som energisystem. Den är förnybar, med låga koldioxidutsläpp och stabil energiförsörjning.

Under 2021 inleddes en tvåstegsprocess för att uppgradera Rengård vattenkraftstation. I den första fasen renoverade Skellefteå Kraft den nuvarande kraftstationen genom att investera i en ny turbin, en ny generator och genom att uppdatera flera komponenter. Ett flertal faktorer som vattenflödet, fallhöjden, turbinens prestanda och kapacitet, samt eventuella begränsningar i det befintliga systemet har krävt noggranna analyser och utvärderingar för att hitta de bästa lösningarna.

– Rengård G2 är ett komplext projekt och vi är därför glada att vi genomför projektet i samverkan med våra samverkanspartners där NCC är en av många viktiga partners. Vi är stolta över att just Skellefteå Kraft har tagit det här steget för en effektutbyggnad av Sveriges kraftproduktion säger Susanne Öhrvall, Affärsenhetschef, Skellefteå Kraft.

Parallellt med detta har NCC byggt och skapat utrymme för en ny turbin. Projektet har varit komplicerat och krävande, med tekniskt ingenjörsarbete som kombinerat flera avancerade tekniker och design-principer. Allt detta med hänsyn till faktorer som topografi, belastningskrav och miljöpåverkan.

Sedan projektet inleddes i Skellefteälven för knappt tre år sedan går det att summera ihop ett stort antal utmanande delmoment i byggprocessen. Komplexa lösningar har utförts i stundtals komplicerade miljöer. En stor utmaning var att torrlägga en del av älven och konstruera en fångdamm för att överhuvudtaget kunna starta arbetet. 125 000 kubikmeter vatten pumpades ut dygnet runt under tre veckor.

Att spränga sig 26 meter ner i ett bergschakt och gjuta har också varit en komplex process som krävt expertkunskaper inom flera tekniska och logistiska områden samt noggrann planering och övervakning för att säkerställa säkerhet, effektivitet och kvalitet i arbetet.

– Där gjorde vår Industry-avdelning en stor insats med sin expertis. Sedan är det också värt att nämna vår innovativa glidform, 28 kvadratmeter stor. Den användes för att gjuta den 45-gradiga intagsbacken med en yta på 20x14 meter och krävde noggrann planering. Totalt använde vi drygt 500 kubikmeter betong och 150 ton armering till denna gjutning. Gjutningen under hösten 2022 tog två dygn och genomfördes i tvåskift med ett tjugotal yrkesmedarbetare som gjorde en grym insats i ett komplicerat moment, berättar André Persson, produktionschef, NCC Infrastructure Vattenkraft.

I projektets början valde NCC även att använda ett innovativt betongrecept för att undvika kylning av stora gjutetapper. Detta har varit avgörande för att säkerställa jämn kvalitet och undvika problem med för hög värmeutveckling i betongen under härdningsprocessen. Samarbetet mellan NCC Teknik och Byggbetong resulterade i en minskning av cementmängden och användningen av flygaska samt en ballast på 45 millimeter.

För att minska klimatpåverkan och behovet av kylning under betonghärdningen har klimatförbättrad betong använts i gjutningsarbetena. Betongen med lägre cementhalt har en långsammare härdning och genererar betydligt mindre värme.

– Kylningen av betongen är ett krångligt moment, så vi försökte undvika det. Vi lyckades med detta genom att använda mindre värmealstrande cement och istället inkludera flygaska samt använda större stenstorlekar i betongblandningen. Detta minskade betongens krympning, utan att det påverkat hållfasthetskraven. Dessutom minskar metoden miljöpåverkan och leder till hög kvalitet med nästan inga sprickor, berättar André Persson.

  • En innovativ gjutning: André Persson berättar om den avancerade gjutningen av intagsbacken för att öka energiproduktionen i Skellefteå.

  • Tekniskt ingenjörsarbete: En komplex process har krävts för att installera den nya turbinen och öka kapaciteten till 70 MW för Skellefteås elförsörjning.

  • NCC:s bidrag: Under hösten 2022 genomfördes en stor och komplicerad insats genom att utföra den krävande gjutningen av intagsbacken.

  • Framtidsinriktat samarbete: Samarbetet mellan NCC Teknik och Byggbetong har resulterat i klimatförbättrad betong som använts för att minska klimatpåverkan vid gjutningsarbetena för Skellefteås energiproduktion.