Bild: Svenska Kraftnät, Tomas Ärlemo
En kraftledning med tre ben tornar sig över skogen, under klar himmel.