Bild: Svenska Kraftnät, Tomas Ärlemo

Kraftledning, Ingelkärr-Stenkullen

På uppdrag av Svenska kraftnät bygger NCC en luftledning för elöverföring på 400 kV som ska bidra till att säkra elförsörjningen i sydvästra Sverige.

Skogsröjning och förberedande arbeten för arbetsvägar inom projektet Stenkullen-Ingelkärr.
Skogsröjning och förberedande arbeten för arbetsvägar inom projektet Stenkullen-Ingelkärr.
Skogsröjning och förberedande arbeten för arbetsvägar inom projektet Ingelkärr-Stenkullen.
Skogsröjning och förberedande arbeten för arbetsvägar inom projektet Ingelkärr-Stenkullen.
Bild på Ola Daleke, chef Tung Industri, NCC Infrastructure
Ola Daleke

Chef Business Support, NCC Infrastructure