Foto: Jenny Johnsson, NCC
Gjutning av fundament pågår till nya kraftledningsnät.

136 kraftledningsfundament Hurva-Sege

På uppdrag av Linjemontage utför NCC markarbeten och gjuter fundament när Svenska Kraftnät förnyar en 42 km lång 400 kV-ledning i Skåne.

Den nya högspänningsledningen bidrar till ökad driftsäkerhet i Malmöregionen. 

NCC:s uppdrag innefattar markarbete och gjutning av nya fundament till 136 parstolpar på en 42 kilometer lång ledningssträcka mellan Hurva mitt i Skåne och Sege i utkanten av Malmö. I uppdraget ingår även anläggning av tillfartsvägar till byggplatserna, återställning av marken efter arbetet samt rivning av tidigare fundament.

NCC har stor vana och kompetens kring genomförande av projekt där arbetet ska genomföras på ett stort område med många olika byggplatser, i det här fallet en sträcka på över fyra mil. Olika och unika krav kring exempelvis miljö- och vattenhantering finns på nästan samtliga av de 136 byggplatserna.

Uppdraget är en utförandeentreprenad där NCC är underentreprenör till Linjemontage i Grästorp AB, som på uppdrag av Svenska Kraftnät bygger stolparna och drar faslinor i projektet.

Bildspel vintern 2021. Foto: Jenny Johnsson och Andreas Landerberg, NCC