Foto: Tomas Arlemo

NCC bygger kraftledning åt Svenska kraftnät

I samverkan med Svenska kraftnät ska NCC bygga en 400 kV luftledning mellan Ingelkärr och Stenkullen för elöverföring nordost om Göteborg.

Projektet är en utförandeentreprenad i samverkan där NCC är huvudentreprenör och tillsammans med Svenska kraftnät utför entreprenaden. Projektet omfattar uppförandet av en 17 kilometer lång luftledning för elöverföring på 400 kV. Den nya ledningen ska gå mellan Stenkullen i Lerums kommun och Ingelkärr i Ale kommun.

Arbetena omfattar projektplanering, avverkning, anläggande av byggvägar, fackverksstolpar i stål med tillhörande fundament samt installation av fas- och topplinor med tillbehör och driftsättning. Projektplaneringen påbörjas nu och produktionen är planerad att starta i slutet av året.

Arbetena utförs med stor hänsyn till närboende, och till natur- och vattenmiljö för att gynna den biologiska mångfalden. Till exempel avverkas inte skog under fåglarnas häckningstid, arbetet planeras för att undvika körskador i terrängen och repareras om de uppkommer, samt avverkning av skog och strandvegetation begränsas till vad som är nödvändigt.

– Säkra och stabila elnät borgar för en hög tillgänglighet av kraft vilket är en förutsättning för ett fungerande samhälle. Vi ser fram emot att tillsammans med Svenska kraftnät utveckla tids- och kostnadseffektiva lösningar för att möta den stora efterfrågan på el.

Samverkansentreprenaden möjliggör att vi kan bidra med vår expertis i tidigt skede, säger Torbjörn Fant, avdelningschef, NCC Infrastructure.
Den nya ledningen är en viktig del i förstärkningen av transmissionsnätet i Västra Götaland och kommer bidra till att säkra elförsörjningen i sydvästra Sverige.