Tysta boken

Utan text men med tydliga bilder som illustrerar faktiska risker, är målet att nå ut till alla NCC:s interna och externa anställda, oavsett vilket språk som talas.

NCC:s Tysta bok publicerades för första gången 2013. Boken innehåller ingen text men har bilder som visar faktiska risker med korrekta och inkorrekta beteenden illustrerade bredvid den uppritade risken. Bilderna visar hur det går att hantera potentiellt farliga situationer och hur rätt beteende eller utrustning kan användas för att försäkra att arbetsmiljön är så säker som möjligt.