Kontorskunskap från grunden

Bygga om eller bygga nytt? Vi har både den erfarenhet och kunskap som behövs för att förverkliga dina kontorsdrömmar. Vår trygga byggprocess garanterar att du får en byggnad med inbyggda hållbarhetsvärden och som passar din verksamhet och affär.

Madeleine_Nobs_NCC25003
Madeleine Nobs

Affärsutvecklare Hållbara affärer, NCC Building

Referensprojekt kontor

  • NCC bygger upplyst kontor i Jönköping
  • Växande Örebro får sex våningar högt kontor
  • NCC bygger kontor vid stationen i Helsingborg
  • NCC bygger och hyr i Wihlborgs niovåningshus
  • NCC bygger nytt grönt kontor åt Luleå energi
  • NCC bygger miljöklassat kontor för Briggen i Malmö