Kontorsbyggnader vi är lite extra stolta över just nu

Inget kontorsbygge är det andra likt. Ibland handlar det om att integrera moderna lösningar i befintliga kulturmiljöer. Andra gånger om att möta världens hårdaste miljöcertifieringar, eller att skapa helt nya kvartersmiljöer. Här nedan hittar du några exempel på kontorsprojekt som vi är lite extra stolta över just nu.