Mästerhuset, i Stockholms city, har en blandad fasad av glas och stenmaterial, där färgerna har valts utifrån Gamla Stans fasader.

Mästerhuset - ett modernt kontor med hållbarhetsfokus

Mästerhuset ligger på en av Stockholms mest attraktiva adresser och har med sina 11 våningar och ca 30900 LOA plats för 3000 hyresgäster. Fastigheten miljöcertifieras enligt LEED.

Ett modernt kontor 

På entréplan finns en restaurang och övriga våningar består av kontorslokaler. Med bara några minuters promenad når brukarna flera tunnelbanestationer inklusive T-Centralen.

Fasaden består av glas och fyra olika typer av natursten där färgskalan är vald utifrån Gamla Stans fasader. I mitten av byggnaden finns en stor ljusgård med ett glastak för maximalt dagsljusinsläpp. De översta våningarna har stora terrasser med utsikt över centrala Stockholm.

Höga krav på hissar gör att hyresgästernas väntetider minimeras och arbetsdagarna effektiviseras. För att möjliggöra maximal flexibilitet har kontorsvåningarna endast två fasta kärnor bestående av hisshallar och toalettgrupper, resterande ytor är öppna. Installationsgolv i kontorsvåningarna gör att hyresgästerna lätt kan göra om utformningen vid ändrade behov då elinstallationer dras i golv.

Ett hållbart kontor

För både beställaren och NCC har hållbarhetstänket varit viktigt rakt igenom och därför har stort fokus lagts på en LEED-certifiering av byggnaden med den högsta klassningen Platinum. LEED ser på hela kedjan med närmiljö, vattenanvändning, energianvändning, material och inomhusklimat, både under och efter byggtid. Byggnaden har strikta energikrav samtidigt som det finns höga krav på inomhusmiljön. För att klara dessa mål har samtliga projektörer arbetat i ett nära samarbete för att hitta de optimala lösningarna.

Komplexa utmaningar

Marken som tagits i bruk för Mästerhuset nyttjades tidigare för tre äldre kontorsbyggnader. I anslutning till Mästerhuset finns en transformatorstation som försörjer de centrala delarna av Stockholm med ström. Rivningen ställde höga krav på flera sätt, dels att det var rivning av prefabricerade element samtidigt som transformatorstationen hade väldigt höga krav på vibrationer. Det centrala läget ställer även extremt höga krav på en fungerande logistik.

Linda Grängzell

Linda Grängzell, Communication Partner