Fokusbild på när två händer navigerar en ritning på en surfplatta.

En trygg och effektiv byggprocess

Vår effektiva byggprocess utgår från en flexibel teknisk plattform och rätt specialiststöd. Den möjliggör att vi kan hålla både byggkostnaderna och byggtiden nere men ändå skapa en byggnad utifrån dina behov. Allt för att du ska känna trygghet i att få rätt produkt i rätt tid och till rätt kostnad.

Vi arbetar med egenutvecklade verktyg för involvering, samverkan och planering. NCC Projektstudio är en metod för samprojektering där projektets nyckelaktörer arbetar tillsammans. Vi arbetar också gärna i s.k. partnering med våra kunder och underleverantörer. En metod för att maximera kompetensutnyttjande och resursanvändning.

Vi är också ledande inom VDC (Virtual Design and Construction). VDC hjälper inte bara till med att effektivisera arbetet ute på byggarbetsplatsen. Det är ett lika viktigt verktyg för att vässa logistik och inköpsplanering. Dessutom ger det dig som kund en tydlig bild av slutprodukten i ett tidigt skede. Då det är betydligt mer kostnadseffektivt att rätta till fel i planeringsskedet så ger VDC oss möjligheten att prioritera funktioner och kvaliteter med stor betydelse för de som i slutändan ska arbeta i kontorsbyggnaden.

I filmen nedan kan du bekanta dig mer med vår virtuella design och produktionsprocess VDC.