Det nya kontoret ovanpå Knutpunkten, med det översta

Kontor vid stationen i Helsingborg

NCC har byggt fem våningar kontor på stationsbyggnaden Knutpunkten i Helsingborg på uppdrag av Wihlborgs. Lokalerna har miljöcertifierats som Miljöbyggnad på högsta nivå.

Totalt handlar det om en bruttoarea på 8 974 kvadratmeter, varav 7 639 kvadratmeter är nya kontorsytor.

Alla kontor i Knutpunkten har fått en sund och hälsosam innemiljö med hög kvalitet på ljud, ljus, luft och ventilation, fuktskydd och vatten. 

Huset miljöcertifierades som Miljöbyggnad på högsta nivå, Guld. Energianvändningen i en Miljöbyggnad Guld är max 65 procent av vad byggreglerna kräver och energin kommer från förnyelsebara energikällor.

Knutpunkten är Helsingborgs kommunikationsnav för färjor, tåg, stads- och regionbussar. Det är en av Sveriges mest trafikerade kommunikationsanläggningar.

Nya Helsingborg C

Nu pågår etapp 2 av ombyggnaden av Knutpunktens stationsdel till nya "Helsingborg C". Läs mer.

David Fritzson Bratt

Affärschef, Sydväst, NCC Building Sweden