NCC bygger kontor vid stationen i Helsingborg

NCC bygger fem våningar kontor på stationsbyggnaden Knutpunkten i Helsingborg på uppdrag av Wihlborgs. Målet är att lokalerna miljöcertifieras som Miljöbyggnad på högsta nivå. Ordern är värd 225 MSEK.

Totalt handlar det om en bruttoarea på 8 974 kvadratmeter, varav 7 639 kvadratmeter är nya kontorsytor.

Alla kontor i Knutpunkten får en sund och hälsosam innemiljö med hög kvalitet på ljud, ljus, luft och ventilation, fuktskydd och vatten. 

Målet är att miljöcertifiera huset som Miljöbyggnad på högsta nivå Guld. Energianvändningen i en Miljöbyggnad Guld är max 65 procent av vad byggreglerna kräver och energin kommer från förnyelsebara energikällor.

Knutpunkten är Helsingborgs kommunikationsnav för färjor, tåg, stads- och regionbussar. Det är en av Sveriges mest trafikerade kommunikationsanläggningar.

NCC:s arbete beräknas vara klart i slutet av 2015. Över 50 NCC-medarbetare och många underentreprenörer sysselsätts.