Foto: Studio-E
Arkitektskiss över nya Helsingborgs central.