Foto: Studio-E
Arkitektskiss över nya Helsingborgs central.

Ombyggnad av Helsingborg C

NCC har tillsammans med Wihlborgs byggt om och moderniserat Helsingborgs centralstation med bland annat en ny glasfasad, en helt ny matdestinationen och förbättrad innemiljö.

Helsingborg C (tidigare kallad Knutpunkten) är nordvästra Skånes kommunikationsnav för färjor, tåg, stads- och regionbussar och en av Sveriges mest trafikerade kommunikationsanläggningar med cirka 40 000 besökare som passerar varje dag.

På uppdrag av Wihlborgs har NCC byggt om Helsingborg C till en attraktiv mötesplats som tydliggör stationens plats i staden, samtidigt som det blivit en tryggare, modernare och mer bekväm miljö. Bland annat har NCC byggt en ny glasfasad som ger en modern och inbjudande gestaltning samt byggt om innemiljön med plats för en helt ny matdestination, "Kitchen Floor".

Tack vare noggrann planering och tät dialog med Wihlborgs och hyresgäster har Helsingborg C fungerat i princip som vanligt under byggtiden. 

Uppdraget är den andra av två etapper av en omfattande ombyggnad. I den första etappen som pågick under åren 2014–2016 byggde NCC fem våningar nya kontorsytor på uppdrag av Wihlborgs.

Exteriör Helsingborg C
Ingång till Helsingborg C och Kitchen Floor från parkeringsdäcket. I bakgrunden syns även den tidigare tillbyggnaden med fem våningar kontor som NCC gjorde under åren 2014-2016.
Bild på Magnus Knöös, affärs/produktionschef, Sydväst, NCC Building Sweden.
Magnus Knöös

Produktionschef, Sydväst, NCC Building Sweden