Ombyggnad av Helsingborg C

NCC ska tillsammans med Wihlborgs bygga om och modernisera Helsingborgs centralstation. Uppdraget innefattar bland annat en ny fasad, en helt ny matdestination och en förbättrad innemiljö.

Helsingborg C, tidigare kallad Knutpunkten, är nordvästra Skånes kommunikationsnav för färjor, tåg, stads- och regionbussar och en av Sveriges mest trafikerade kommunikationsanläggningar med cirka 40 000 besökare som passerar varje dag.

På uppdrag av Wihlborgs ska NCC göra Helsingborg C till en attraktiv mötesplats som tydliggör stationens plats i staden, samtidigt som det blir en tryggare, modernare och mer bekväm miljö. Bland annat ska NCC bygga en ny glasfasad som ger en modern och inbjudande gestaltning samt bygga om innemiljön med plats för en helt ny matdestination.

NCC:s strävan är att Helsingborg C ska fungera som vanligt under byggtiden och att såväl trafiken med båtar, tåg och bussar som de resenärer som dagligen passerar terminalen ska påverkas så lite som möjligt.

Uppdraget är den andra av två etapper av en omfattande ombyggnad. I den första etappen som pågick under åren 2014–2016 byggde NCC fem våningar nya kontorsytor på uppdrag av Wihlborgs.

Illustration: Tengbom

Bild på Magnus Knöös, affärs/produktionschef, Sydväst, NCC Building Sweden.
Magnus Knöös

Produktionschef, Sydväst, NCC Building Sweden