Glashallen, en ny stationsbyggnad i centrala Malmö

Med den nya stationsbyggnaden möts traditionell och modern arkitektur.

Vid den nya underjordiska stationen Malmö C Nedre möts resenärerna av strålande ljus från den nya stationsbyggnaden som kompletterar den gamla ankomsthallen. Genom stålbågar knyter den nya byggnaden an till gammal järnvägsarkitektur och genom glas tillförs modern byggnadsteknik.

Glashallen är byggd som en kapacitetsförstärkning till den befintliga stationen för att hantera den stora strömningen av passagerare som dagligen passerar genom Malmö C via Citytunneln.

I den låga delen av Glashallen – den del som ligger inom den befintliga stationen – finns butiker, service och restauranger.