Kontor, handel och industri i Jönköping

Med bästa skyltläge utmed E4:an i Jönköping har NCC utvecklat en ny fastighet tillsammans med Västerhuset AB. Området har utvecklats i etapper med lokaler för kontor, handel och industri.

Tillsammans med fastighetsbolaget Västerhuset har NCC utvecklat området utmed E4:an och Kinnarps arena med kontor och handel. 

För bästa slutresultat har projektet genomförts i partnering, en strukturerad samarbetsform där parterna tillsammans och i en öppen och förtroendefull dialog samarbetar för att lösa uppgiften. Ett lagarbete där allas yrkeskunskaper kompletterar varandra genom projektets alla skeden.

Projektet har utförts i etapper:

 • Etapp 1 - lokaler för kontor och lätt industri
  Första etappen stod klar hösten 2012. Den omfattade 4 500 kvadratmeter lokaler för kontor och lätt industri. Hyresgäst är Stenbergs AB som säljer och specialanpassar maskiner för processindustrin. Byggnaden belönades med Jönköpings kommuns stadsbyggnadspris.
   
 • Etapp 2 - lokaler för kontor och handel
  Andra etappen färdigställdes hösten 2014 och omfattade en 3 000 kvadratmeter stor byggnad med lokaler och lagershop för NetOnNet.
   
 • Etapp 3 - kontorsbyggnad
  Tredje etappen omfattade en kontorsbyggnad i två plan samt källare med garage. Huset stod klart våren 2016 och omfattar en total yta om cirka 7 500 kvadratmeter. NCC är en av hyresgästerna i byggnaden med avdelningskontor för sin bygg- och anläggningsverksamhet. Byggnaden har en belyst glasfasad med utsmyckning av perforerad plåt. Fasaden är en så kallad dubbelfasad som både släpper in ljus och stänger ute ljud. 

Belyst glasfasad gör kontoret till en ljuspunkt

– Vi har valt att satsa extra på belysningen i det här projektet. Vårt mål är att i största möjliga utsträckning använda energisnål belysning, exempelvis LED. Tillsammans med glasfasaden ger det ett modernt intryck, samtidigt som det är bättre för miljön, säger Pier Skörd, fastighetschef på Västerhuset.

Andreas Saltin

Affärschef, NCC Building Sweden