Sex våningar högt kontor i växande Örebro

Örebro växer och i takt med det har efterfrågan på kontor ökat. NCC har kompletterat idrottsområdet Behrn Arena med en toppmodern kontorsbyggnad med restaurang i bottenplan åt BJC Group AB och Karaffen Förvaltnings AB.

Byggnaden har 5 500 kvadratmeter kontor fördelade på sex våningar vid Orvar Bergmarks plats. Kontoret är byggt utmed ishallens i norra gavel i Behrn Arena-området och byggs delvis ihop med hallen.

Projektet är ett samarbete med det kommunala fastighetsbolaget Örebroporten AB och ett led i utveckling av Behrn Arena-området. BJC Group har tidigare byggt bostäder på området som ligger mycket centralt. Med en promenad på 700 meter når man Stortorget med dess utbud av butiker och annan service. På en dryg kilometers avstånd ligger tågstationen. Lika långt är det till Örebro Universitet.

Flexibla lokaler

Varje våningsplan utgör cirka 900 m² och går att dela upp efter behov. Lokalerna ger stor flexibilitet och kan enkelt skräddarsys till exempelvis öppna landskap, besöksrum eller konferenslokaler. Fjärrvärme, fjärrkyla och bra ventilation säkerställer ett skönt arbetsklimat, liksom bredband och trygga säkerhetslösningar skapar en driftsäker plats att arbeta på.

Totalentreprenör

Byggstart var i oktober 2015 och kontoret stod klart i september 2016. Därefter utfördes anpassningar till hyresgästernas behov.

NCC har som totalentreprenör utfört nybyggnationen med därtill samtliga tillhörande och förenande arbeten för att kunna uppföra och funktions- samt driftsätta anläggningen. Totalentreprenaden innefattade mark-, byggnads-, målning-, och installationsarbeten till fastställd stoppstandard. 

Pontus Nilsson

Affärschef, NCC Building Sweden