Flera variationer av grönska.

Miljöcertifiering vinner alla på

Att miljöcertifiera sin kontorsbyggnad innebär inte bara att ta ansvar för framtiden. En miljöcertifierad byggnad har dessutom visat sig ha ett högre värde på marknaden, lägre energikostnader och är mer attraktiv, både för allt mer miljömedvetna hyresgäster och medarbetare.

Vi kan alla certifieringssystem

Vi har erfarenhet av alla de vanligaste certifieringarna på marknaden. Till exempel de internationella systemen BREEAM och LEED, det svenska systemet Miljöbyggnad, det nordiska systemet för miljömärkning, Svanen och energicertifieringen GreenBuilding. Tillsammans med dig avgör vi vilket system som passar bäst utifrån projekttyp, geografi, ambitionsnivå och ekonomi.

Fördelar med miljöcertifiering

  • Underlättar kommunikation av byggnadens miljöprestanda
  • Garanterar energieffektivitet och låga energikostnader
  • Ger en hälsosam inomhusmiljö som ökar både trivsel och produktivitet
  • Positionerar och synliggör fastighetsägarens och hyresgästernas miljöambitioner
  • Tillgodoser hyresgäster med höga miljökrav
  • Leder ofta till en förbättrad och vidareutvecklad slutprodukt
  • Ökar fastighetsvärdet genom kvalitetssäkrad miljöprestanda
  • Långsiktig lönsamhet under hela livscykeln