Miljöcertifieringar av byggnader och anläggningar

Genom att investera i en miljöcertifierad byggnad uppstår en win win situation, dels för dig som kund dels för oss inom NCC och dels för omvärlden som ett gemensamt bidrag till hållbar utveckling!

Som fastighetsägare får man möjlighet att på ett enkelt och tydligt sätt få fram fakta att kommunicera kring byggnadens miljöprestanda. Dessutom kan man som kund enklare jämföra olika byggnaders prestanda med varandra eftersom miljöcertifiering ger svar på om byggnaden uppfyller vissa bestämda kriterier. Dels kan vi inom NCC visa att vi genom att uppföra miljöcertifierade byggnader tar ansvar för att minimera byggnadens miljöpåverkan. 

Strukturerad metodik

När vi bygger enligt ett miljöcertifieringssystem får vi en strukturerad metodik att följa som hjälper oss att ta hand om miljö- och klimatfrågor i alla delar av byggprocessen, som vi sedan kan kommunicera till våra kunder på ett enkelt och pedagogiskt sätt.

Vi kan flera miljöcertifieringar

Inom NCC koncernen har vi valt att använda oss av BREEAM, som idag är det system med flest klassade byggnader i världen. Förutom BREEAM kan vi även erbjuda kompetens för att certifiera byggnaden enligt Miljöbyggnad (f.d. Miljöklassad byggnad), LEED, Svanen och GreenBuilding.

Inom NCC ser vi att systemet med att miljöcertifiera byggnader kommer att bli mer och mer viktiga, och framöver vara standardkrav från er kunder vid fastighetsutveckling. För att möta dessa framtida krav erbjuder vi oss redan idag att tillsammans med er utforma byggnaden enligt något av de miljöcertifieringssystem som vi inom NCC har kompetens att utföra.

Enklare att hyra ut

Studier genomförda av Jones Lang LaSalle visar att byggnader som har miljöcertifierats är enklare att hyra ut. Hyresgästerna är dessutom beredda att betala mer i hyra för att sitta i en miljöcertifierad byggnad.

Vidare visar studierna att en miljöcertifiering ökar värdet på byggnaden. För företag är det ett enkelt sätt att både externt och internt visa att företaget jobbar aktivt med miljöfrågor och fattar beslut som minimerar miljö- och klimatpåverkan, till exempel genom sitt val av huvudkontor.

Mindre risk

Utöver värdet av att äga en certifierad anläggning så minskar ni dessutom er riskutsatthet genom att göra er mindre beroende av tillförd energi till byggnaden. Eventuella högre finansieringskostnader på grund av en större investering balanseras till stora delar av lägre energianvändning och därmed lägre driftskostnader för anläggningen.

Bild på Christina Lindbäck, hållbarhetschef NCC Group Foto/illustration: Sten Jansin
Christina Lindbäck

Hållbarhetschef, NCC Group