Platschef

Platschefen är en av de viktigaste rollerna inom NCC. Som platschef har du ansvar för att driva projektteamet mot gemensamma mål och leda arbetet i projektet från kontrakt till överlämnande. Det innebär ansvar för projektets planering och genomförande avseende miljö, kvalitet, ekonomi och tid.

En platschef på NCC har ett omväxlande jobb med stort eget ansvar. Arbetsuppgifterna kan se mycket olika ut beroende på projekt och i vilket skede projektet befinner sig i. Ofta är du specialiserad inom ett av våra affärsområden, exempelvis husbyggnation, infrastruktur eller industri. Det finns stora möjligheter att utvecklas inom rollen som platschef.

Rollen som platschef innebär att du leder samarbetet med kunden, det egna projektteamet och med underentreprenörer. Det kräver ett bra ledarskap och en mycket god samarbetsförmåga. Platschefen bygger projektteamet av arbetsledare, yrkesarbetare och andra kompetenser såsom entreprenadingenjörer, inköpare och underentreprenörer. Du är också ansvarig för utveckling av din personal.

Utmärkande för NCCs byggarbetsplatser är fokus på arbetsmiljö, struktur, kvalitet och god tillgång till stödresurser. Som platschef arbetar du i ett nära samarbete med projektchef och med övriga specialister inom NCC.

Platschefer

För närvarande har vi en kraftig orderingång och flera spännande projekt som pågår. Med anledning av detta söker vi duktiga och drivna platschefer till vår avdelning Building Östergötland.

Platschefer

För närvarande har vi en kraftig orderingång och flera spännande projekt som pågår. Med anledning av detta söker vi duktiga och drivna platschefer till vår avdelning Building Östergötland.

Platschef till NCC NoDig

Nu söker vi en Platschef till specialistavdelningen NoDig inom affärsområdet Infrastructure på NCC. NoDig erbjuder ett komplett utbud av schaktfria tekniker för ledningsbyggande och ledningsförnyelse.

Platschef Luleå

Platschef Luleå Affärsområde NCC Industry är en nordisk organisation specialiserad på hållbara lösningar inom asfalt, stenmaterial, grundläggning och vägbeläggning.

Site manager

Site manager Vill du, som Site Manager/Platschef, vara med och utveckla vår beläggningsverksamhet i Kronoberg? Vi ser mycket positivt på framtiden inom asfalts-/beläggningsverksamheten i vår geografi och för att lyckas med alla spännande utmaningar som är på gång behöver vi dig.

Site Manager – Tillverkning Asfalt Örebro

Nu söker vi en Site manager/platschef som ska ansvara för vår verksamhet gällande produktion, ekonomi och personal vid vår produktionsanläggning i Örebro. NCC Industry arbetar med produktion av stenmaterial, asfalt samt asfaltbeläggningar.