Vindkraftverk

Vårt engagemang i vindkraftutbyggnad är främst i byggnation av vägar, kabelschakter och fundament i armerad betong, gravitation eller bergförankrade. Här har vi lång tradition och erfarenhet.

Vi strävar efter en så lokal tillverkning som möjligt, vi blandar till exempel betongen genom mobila betongstationer, vilket ofta är mer kostnadseffektivt och ger en säkrare logistik. Vi bygger också massoptimerade kranuppställningsplatser och kan åta oss leverans av kabel för mellanspänningsanläggningar.

Vindkraft producerar förnyelsebar el och är ett utmärkt komplement till vattenkraft där förmågan att lagra energi finns.

Norra Europas största vindkraftpark

Vindkraftparken Järdraås, tre mil väster om Gävle, är Sveriges för närvarande största vindkraftpark. När den är fullt utbyggd kommer den att vara norra Europas största landbaserade vindkraftpark och omfatta 116 vindkraftverk med en total effekt på 350 MW. Här bygger NCC betongfundament, vägar och montageplaner till kraftverken.