NCC bygger vindkraftverk med hänsyn till miljön och omkringliggande områden

Vårt engagemang i vindkraftutbyggnad är främst i byggnation av vägar, kabelschakter och fundament i armerad betong, gravitation eller bergförankrade. Här har vi lång tradition och erfarenhet.

Vi strävar efter en så lokal tillverkning som möjligt, vi blandar till exempel betongen genom mobila betongstationer, vilket ofta är mer kostnadseffektivt och ger en säkrare logistik. Vi bygger också massoptimerade kranuppställningsplatser och kan åta oss leverans av kabel för mellanspänningsanläggningar.

Vindkraft producerar förnyelsebar el och är ett utmärkt komplement till vattenkraft där förmågan att lagra energi finns.

Norra Europas största vindkraftpark

Vindkraftparken Järdraås, tre mil väster om Gävle, är Sveriges för närvarande största vindkraftpark. När den är fullt utbyggd kommer den att vara norra Europas största landbaserade vindkraftpark och omfatta 116 vindkraftverk med en total effekt på 350 MW. Här bygger NCC betongfundament, vägar och montageplaner till kraftverken.

Vindkraft_Svartnäs

Svartnäs vindkraftpark, Falun

NCC har fått i uppdrag att bygga 32 fundament med tillhörande vägar för Svartnäs vindkraftpark i Falun kommun. Arbetet utförs på uppdrag av Arise AB och ordervärdet uppgår till 158 MSEK.

Läs mer om Svartnäs
Vindkraft_Markbyggden

Markbygden, Piteå

NCC har fått i uppdrag att utföra ett omfattande infrastrukturarbete för vindkraftparken Markbygden ETT i Piteå. Kontraktvärdet uppgår till cirka 800 MSEK.

Läs mer om markbyggden
Vindkraft_Björkhöjden_ögonfägnaden_Jädraås_Sollefteå_Ragunda_Gävle

Björkhöjden och Ögonfägnaden, Sollefteå och Ragunda

123 vindkraftsfundament och 105 kilometer väg ger bra energi.

Läs mer om Björkhöjden och Ögonfägnaden
Vindkraft_Björkhöjden_ögonfägnaden_Jädraås_Sollefteå_Ragunda_Gävle

Vindkraft, Jädraås, Gävle

Mellan Ockelbo och Sandviken, cirka tre mil nordväst om Gävle, ligger Jädraås. Här har NCC byggt betongfundament till 66 vindkraftverk, samt 90 kilometer väg till vindkraftparken.

Läs mer om Jädraås
Vindkraft_Öland

Ny vindkraftspark utanför Öland

NCC fick i uppdrag av E.ON Vind Sverige AB att ansvara för arbetsplatsplatsorganisationen vid byggandet en ny vindkraftspark utanför Kårehamn på Öland.

Läs mer om vindkraftsparken utanför Öland
Vindkraft_Solberg_Örnsköldsvik

Vindkraft, Solberg, Örnsköldsvik

Storföretag får grön el från 25 vindkraftverk.

Läs mer om Solberg
Vindkraft_Blaiken_Sorsele

Blaiken – en av de största vindkraftparkerna i Norden

Strax söder om Blaiksjön i Sorsele har NCC byggt 30 fundament med tillhörande vägar till en vindkraftpark. Den är därmed en av de största landbaserade vindkraftparkerna i norra Europa.

Läs mer om Blaiken
Vindkraft_Åmliden_Skellefteå

Vindkraft, Åmliden, Skellefteå

Vi har byggt 29 vindkraftverk i två etapper.

Läs mer om Åmliden
Daniel Sedin

Specialist Skog & Energi , NCC Infrastructure

Bild på Ola Daleke, chef Tung Industri, NCC Infrastructure Foto/illustration: Erik Mårtensson
Ola Daleke

Affärschef Tung Industri, NCC Infrastructure