Fem vindkraftverk sticker ur skog och upp i skyn.

Björkhöjden och Ögonfägnaden, Sollefteå och Ragunda

123 vindkraftsfundament och 105 kilometer väg ger bra energi.

NCC har i Sollefteå och Ragunda fått uppdraget att bygga 123 vindkrafts-fundament i två omgångar, sommaren 2013 och 2014.

Björkhöjden ligger i Sollefteå och Ragunda kommun. Björkhöjden kommer att bestå av 90 verk. Ögonfägnaden ligger i Sollefteå, Ragunda och Strömsunds kommun och kommer att bestå av 33 verk.

I ordern ingår även att bygga 105 kilometer väg. När vindkraftparkerna är klara kommer de producera 1090 GWh per år, vilket mot-svarar årsförbrukningen av hushållsel till 550 000 lägenheter.