Vindkraftspark med 53 fundament och vägar i Åndberg

NCC:s uppdrag för OX2 innebär att anlägga 53 fundament och vägar till vindkraftparken Åndberg i Härjedalen.

Foton: Wisam Sager, platschef

Sedan starten sommaren 2019 har vägar på 70 km byggts och förstärks i Åndberg som ligger sydväst om Lillhärdal i Härjedalens kommun, Jämtlands län. Arbetet med bygget av 53 vindkraftsfundament för OX2 kommer att överlämnas under sommaren 2021.

Miljöfokus

Att anlägga vindkraftparker kräver stor hänsyn till miljön och omkringliggande områden. I detta uppdrag kan det till exempel handla om hur tillfartsvägar dras, vilken vägbredd som väljs samt hur och i vilken ordning olika typer av byggarbeten genomförs. Ett exempel är att minimera körning av stenkrossmaterial och betong genom att ordna en centralt placerad logistikyta på området.

God planering

Hela vindkraftsparken täcker en yta på ca 60 km2, där områdets högsta punkt ligger på ca 760 meter över havet. Projektet genomförs i ett område med våtmarker, höga naturvärden och stort fågelliv som kräver god planering och projektering för att minimera inverkan på djurliv och natur. Under sommaren 2021, efter att NCC färdigställt 53 vindkraftsfundamenten i sin helhet, sker monteringen och installation av vindkraftsverken på fundamenten som kommer att bli 180 meter höga. Årsproduktionen i Åndberg kommer att uppgå till 800 GWh vilket motsvarar hushållsel till 160 000 villor.

Jonas Björnbom

Produktionschef Dalarna, NCC Infra, NCC Infrastructure