Flera vindkraftverk sticker ur skogen och upp i skyn.

Vindkraft, Jädraås, Gävle

Mellan Ockelbo och Sandviken, cirka tre mil nordväst om Gävle, ligger Jädraås. Här har NCC byggt betongfundament till 66 vindkraftverk, samt 90 kilometer väg till vindkraftparken.

Vindkraftverken i Jädraås kan producera 570 GWh ren och förnyelsebar el-energi. Det motsvarar årsbehovet av hushållsel för cirka 115 000 villor. Fullt utbyggd kommer vindkraftparken vara en av norra Europas största.