Bild på ett rullande skogslandskap med vinkraftverk längst i bakgrunden.

Svartnäs vindkraftpark, Falun

NCC har fått i uppdrag att bygga 32 fundament med tillhörande vägar för Svartnäs vindkraftpark i Falun kommun. Arbetet utförs på uppdrag av Arise AB och ordervärdet uppgår till 158 MSEK.

Projektet omfattar byggnation av  32 vindkraftfundament och vägarna i vindkraftparken. Vägsträckan mellan verken i Svartnäs bereds och består av 11 km nybrytning av mark och 31 km förstärkning av befintliga vägar. Höjden på verken som monteras är 135 meter.

Med två tidigare uppdrag för Arise, samt Jädraås vindkraftpark 3 mil nordväst om Gävle, har NCC byggt totalt 108 vindkraftverk i området.

– NCC:s engagemang i vindkraftutbyggnaden, deras erfarenhet och miljöfokus i kombination med kostnadseffektiva lösningar och en god tidplan gjorde att valet föll på dem som vår partner i detta uppdrag, säger Daniel Johansson, VD på Arise AB.

BlackRock äger vindkraftparken Svartnäs och Arise ansvarar för projektledning och förvaltning av parken när den är driftsatt. 

NCC:s engagemang i vindkraftutbyggnaden, deras erfarenhet och miljöfokus i kombination med kostnadseffektiva lösningar och en god tidplan gjorde att valet föll på dem som vår partner i detta uppdrag.
Daniel Johansson, VD Arise AB