Svartvit bild på ett skogsparti där ett vindkraftverk tornar sig till vänster, med en mindre väg och elkraftledningar åt höger.

Vindkraft, Solberg, Örnsköldsvik

Storföretag får grön el från 25 vindkraftverk.

I Solberg, nordväst om Örnsköldsvik, har vi anlagt fundament och vägar för 25 vindkraftverk. Uppdragsgivaren VindIns ägare ska förse sina stora energiintensiva företag med förnyelsebar energi. Bland företagen finns Holmen, Billerud och Boliden.

Området för vindkraftparken har mycket goda vindförhållanden och de 25 verken ger en totaleffekt på 57,5 MW. NCC har även en option på att bygga ytterligare fem vindkraftverk i området.

Vi förstärker, breddar och rätar ut elva kilometer befintlig väg och gör den bärig och framkomlig för de stora transporterna. Tornen väger 70 ton och är 99,5 meter höga. De levereras och monteras av Siemens. Vi bygger 15 kilometer nya vägar till uppställningsplatserna som vi även förstärker, gjuter fundamenten och gör installationer i både mark och fundament, inklusive mellanspänningsnät. De nya vägarna dras på ett sätt som ska ge så liten påverkan som möjligt på naturen och kulturmiljön.

Richard Mattsson

Produktionschef, NCC Infrastructure