Kvällshimmel över skogslandskap, med vindkraftverk längst i bakgrunden.

Vindkraft, Åmliden, Skellefteå

Vi har byggt 29 vindkraftverk i två etapper.

Vi har anlagt fundament och vägar till 29 vindkraftverk på berget Åmliden i Malå kommun, beläget tio mil väster om Skellefteå. Arbetet utfördes i två etapper varav etapp 1 var 23 verk och etapp 2 var 6 verk. Området är klassat som riksintresse för vindbruk. Uppdragsgivare var Nordisk Vindkraft som ägs av engelska RES Group.

Vi har gjutit fundament i armerad betong med en diameter på upp till 23 meter. Fundamenten är två och en halv meter djupa och på dem placeras de 70 ton tunga och 100 meter höga tornen med turbin och generator.

De totalt 29 vindkraftverken ger en totaleffekt på cirka 50 MW och kan förse omkring 30 000 hushåll med förnyelsebar elenergi.