Markbygden, Piteå

NCC har fått i uppdrag att utföra ett omfattande infrastrukturarbete för vindkraftparken Markbygden ETT i Piteå. Kontraktvärdet uppgår till cirka 800 MSEK.

NCC:s uppdrag omfattar markarbeten inför byggandet av själva vindsnurrorna. Bland annat ingår:

  • att bygga vägar inom området, totalt 13 mil
  • anlägga kranuppställningsplatser
  • förse parken med 179 betongfundament (ett för varje vindsnurra)
  • dra kabel mellan vindkraftverken, 50 mil totalt

NCC:s arbete startade under juni 2017 och merparten av arbetet beräknas vara färdigt i slutet av 2018. 

Med 179 vindkraftverk i Markbygden MB Ett blir det en av Europas största landbaserade vindkraftparker och det kommer att öka Sveriges andel av vindkraft med 12,5 procent. 

NCC:s uppdrag är storskaligt i flera bemärkelser, givet storleken på vindkraftparken. Det kräver en byggnation som tar stor hänsyn till miljön och omkringliggande områden, vilket vi har erfarenhet av genom lång tradition av att bygga vindkraftparker.

“NCC:s uppdrag är storskaligt i flera bemärkelser, givet storleken på vindkraftparken. Det kräver en byggnation som tar stor hänsyn till miljön och omkringliggande områden, vilket vi har erfarenhet av genom lång tradition av att bygga vindkraftparker. ”

- Nils Bjelm, divisionschef Civil Engineering Sverige, NCC Infrastructure.

Robert Nilsson

Projektchef, NCC Infrastructure