Energieffektivt datacenter utvecklat av NCC

Efter att ha byggt ett av Europas största datacenter för Facebook i Luleå förbereder vi oss för att möta behovet på den snabbt växande marknaden för datalagring.

Som ett av nordens ledande byggföretag kan NCC erbjuda driftsäkra, energieffektiva och flexibla byggnader för Datacenters.

En del i detta arbete har varit att designa ett flexibelt koncept för Datacenter som kortar ledtiderna i utvecklingen av nya projekt. Konceptet som är utvecklat i samarbete med ENACO AB, tar tillvara på det bästa från små och stora datacenter med robusta tekniska lösningar - applicerbara i hela Norden.

Konceptet

Energieffektivt

 • Konceptet är utformat för en PUE- nivå under 1.15.
 • Konceptet gör det möjligt för återvinning av spillvärme, till exempel för fjärrvärme.
 • Det är möjligt att använda egenproducerade kraft, t.ex. solpaneler eller vindkraft.
 • Byggnaden miljöcertifieras enlig LEED eller BREEAM.

Flexibelt

 • NCC Datacenter är flexibelt i storlek, och kan enkelt utvidgas vid behov
 • Installationsgolv i datahall
 • Kylsystem med flytande kylmedel ger flexibilitet i både layout och återvinning av spillvärme.
 • Lokalerna kan enkelt delas för olika användare med olika behov.

Pålitligt

NCC:s Datacenter bygger på beprövade lösningar som ger en driftsäker funktion i vårt nordiska klimat. Att uppföra ett datacenter i Norden tillsammans med NCC bjuder även på många andra fördelar:

 • Sverige och Finland topprankas i "The Data Centre Risk Index".
 • Europa:s lägsta elpriser
 • Stabil kraftförsörjning
 • Stabila politiska och ekonomiska förhållanden
 • Svalt klimat - perfekt för datacenters
 • En väl fungerande byggprocess
 • NCC har mer än hundra års erfarenhet

Attraktiv placering

NCC kan erbjuda Datacenter-koncept på flera olika platser i Norden. Stockholmsområdet och Helsingfors är naturligtvis attraktiva lokaliseringar. Det finns också ett antal områden i norra delen av Sverige som är noggrant undersökta och förberedda för nya datacenter-etableringar. Dessa platser är planlagda och byggklara och uppfyller de högt ställda kraven på tillgång till elkraft samt snabb och kraftfull fiberkommunikation.