Energieffektivt Datacenter

Som ett av nordens ledande byggföretag kan NCC erbjuda driftsäkra, energieffektiva och flexibla byggnader för Datacenters.

Efter att ha byggt ett av Europas största datacenter för Facebook i Luleå förbereder vi oss för att möta behovet på den snabbt växande marknaden för datalagring.

En del i detta arbete har varit att designa ett flexibelt koncept för Datacenter som kortar ledtiderna i utvecklingen av nya projekt. Konceptet som är utvecklat i samarbete med ENACO AB, tar tillvara på det bästa från små och stora datacenter med robusta tekniska lösningar - applicerbara i hela Norden.

Vad innebär NCC Datacenter?

Energieffektivt

 • Konceptet är utformat för en PUE- nivå under 1.15.
 • Konceptet gör det möjligt för återvinning av spillvärme, till exempel för fjärrvärme.
 • Det är möjligt att använda egenproducerade kraft, t.ex. solpaneler eller vindkraft.
 • Byggnaden miljöcertifieras enlig LEED.

Flexibelt

 • NCC Datacenter är flexibelt i storlek, och kan enkelt utvidgas vid behov
 • Installationsgolv i datahall
 • Kylsystem med flytande kylmedel ger flexibilitet i både layout och återvinning av spillvärme.
 • Lokalerna kan enkelt delas för olika användare med olika behov.

Pålitligt

NCC:s Datacenter bygger på beprövade lösningar som ger en driftsäker funktion i vårt nordiska klimat. Att uppföra ett datacenter i Sverige tillsammans med NCC bjuder även på många andra fördelar:

 • Sverige rankas som nummer tre, efter USA och Storbritannien i "The Data Centre Risk Index 2013".
 • Europa´s lägsta elpriser
 • Stabil och grön kraftförsörjning
 • Stabila politiska och ekonomiska förhållanden
 • Svalt klimat - perfekt för datacenters
 • En väl fungerande byggprocess
 • NCC har mer än hundra års erfarenhet

NCC kan erbjuda vårt Datacenter-koncept på flera olika platser i Sverige. Stockholmsområdet är naturligtvis en attraktiv lokalisering. Det finns också ett antal områden i norra delen av Sverige som är noggrant undersökta och förberedda för nya datacenter-etableringar. Dessa platser är planlagda och byggklara och uppfyller de högt ställda kraven på tillgång till grön elkraft samt snabb och kraftfull fiberkommunikation.

Johan Gustafsson

Specialist Datacenter, NCC Infrastructure

Ola_Daleke_NCC49412
Ola Daleke

Chef Tung Industri, NCC Infrastructure

Fakta NCC Datacenter

 • Datacenter i två plan om totalt 20.000 m2, skalbart från 5.000 m2 och uppåt
 • Fullt utbyggt 10.000 m2 datahall, skalbart från 2.500 m2 och uppåt
 • Skalbart från 2 till 16 MW
 • Skalbart från 612 till 4896 rack, höjd 42 U, storlek 600x1200 mm
 • PUE-nivå <1,15
 • Redundansnivå N+1
 • 10 månaders byggtid
 • Värmeåtervinning
 • Miljöcertifierat enligt LEED