Vi bygger och underhåller Sveriges järnvägar

NCC bidrar till framtidens hållbara järnväg. Med hjälp av helhetsansvar och innovativa lösningar kan vi bygga mer infrastruktur för pengarna.

De närmaste åren står en rad stora satsningar på det svenska järnvägsnätet för dörren. Dels handlar det om utmaningen i att rusta upp den befintliga järnvägen. Men även satsningar på en ny höghastighetsjärnväg står på agendan.

Vi bygger mer järnväg för pengarna

NCC vill självklart vara med bidra till utvecklingen av framtidens komplexa järnvägsprojekt. Vi har alla förutsättningar. Med oss på resan har vi vår gedigna erfarenhet från stora infrastrukturprojekt. Vi är vana vid att ta ansvar för hela projektet, hela vägen. Dessutom har vi lång erfarenhet av samverkan med olika aktörer. Innovativa lösningar och projektstyrning är ytterligare faktorer som inte sällan leder till att vi blir klara före tidplan och under budget.

Bygga järnväg med minimala störningar

Att minimera störningar under byggtiden har blivit något av en paradgren för oss på NCC genom åren. Vi har en unik förmåga att genomföra komplexa projekt under pågående verksamhet. Att minimera störningar är även bra ur säkerhetssynpunkt, både för tredje man och för dem som befinner sig på arbetsplatsen eftersom vi kan bygga bort onödiga risker.

Närbild på ett av Roslagsbanans tåg.
Utbyggnad av Roslagsbanan, Stockholm

NCC bygger ut Roslagsbanan i norra Stockholm. Sträckan mellan Täby kyrkby och Kragstalund, drygt 2 km, byggs ut från enkelspår till dubbelspår. Uppdraget omfattar även åtgärder för att sänka bullernivåer, nya broar och avancerade stödkonstruktioner. Ordervärdet uppgår till drygt 270 MSEK.

Illustration på hur station Centralen i Göteborg, en del av Västlänken, kan komma att se ut. Rymlig inomhusstation med liv och rörelse.
Västlänken, deletapp Centralen

Deletapp Centralen består av 2 km dubbelspårig järnväg i tunnel under centrala Göteborg samt underjordisk pendel- och regiontågsstation strax norr om nuvarande Göteborgs central. Till entreprenaden hör också en bro över E6.

Fyrspåret Malmö-Lund

I samverkan med Trafikverket bygger NCC, i konsortium med spanska OHLA, fyra nya järnvägsspår mellan Arlöv och Lund i Skåne. I uppdraget ingår även ombyggnad av stationerna i Hjärup, Åkarp och Burlöv samt nybyggnad av en station på Klostergården i Lund.

Illustration på station Korsvägen, en del av Västlänken.
Västlänken, deletapp Korsvägen

Deletapp Korsvägen består av dubbelspårig järnväg i tunnel under centrala Göteborg och sträcker sig från Landala, via Korsvägen, Örgryte/Jakobsdal för att sedan ansluta till befintliga spår i Almedal.