Vi bygger och underhåller Sveriges järnvägar

NCC bidrar till framtidens järnväg. Med hjälp av helhetsansvar och innovativa lösningar kan vi bygga mer infrastruktur för pengarna.

De närmaste åren står en rad stora satsningar på det svenska järnvägsnätet för dörren. Dels handlar det om utmaningen i att rusta upp den befintliga järnvägen. Men även satsningar på en ny höghastighetsjärnväg står på agendan.

Vi bygger mer järnväg för pengarna

NCC vill självklart vara med bidra till utvecklingen av framtidens komplexa järnvägsprojekt. Vi har alla förutsättningar. Med oss på resan har vi vår gedigna erfarenhet från stora infrastrukturprojekt. Vi är vana vid att ta ansvar för hela projektet, hela vägen. Dessutom har vi lång erfarenhet av samverkan med olika aktörer. Innovativa lösningar och projektstyrning är ytterligare faktorer som inte sällan leder till att vi blir klara före tidplan och under budget.

Bygga järnväg med minimala störningar

Att minimera störningar under byggtiden har blivit något av en paradgren för oss på NCC genom åren. Vi har en unik förmåga att genomföra komplexa projekt under pågående verksamhet. Att minimera störningar är även bra ur säkerhetssynpunkt, både för tredje man och för dem som befinner sig på arbetsplatsen eftersom vi kan bygga bort onödiga risker.