Vi bygger Sveriges vägar - historisk satsning på transportsystemet

Vi skapar de bästa hållbara lösningarna för framtidens infrastruktur och våra kompetensområden är bland annat järnvägar, broar, tunnlar och vägar.

Det närmaste decenniet görs en historisk satsning i Sverige på transportsystemet. Nya vägar och järnvägar ska byggas och fokus ligger framförallt på storstäderna. Förbifart Stockholm och Västlänken för att nämna några projekt. NCC är med sitt stora kunnande och sin framåtanda väl rustad för att vara med och bygga ut det svenska transportsystemet.

Som en av Sveriges största aktörer i branschen har vi ett ansvar att utveckla metodik, teknik, material och samverkansformer för att föra infrastrukturbyggandet in i framtiden.