Vi bygger Sveriges vägar

Vi skapar de bästa hållbara lösningarna för framtidens infrastruktur och våra kompetensområden är att bygga vägar, järnvägar, broar och tunnlar.

Det närmaste decenniet görs en historisk satsning i Sverige på transportsystemet. Nya vägar och järnvägar ska byggas och fokus ligger framförallt på storstäderna. Förbifart Stockholm och Västlänken för att nämna några projekt. NCC är med sitt stora kunnande och gedigna erfarenhet väl rustade för att vara med och bygga ut Sveriges vägar.

Bygga vägar

Som en av Sveriges största aktörer i branschen har vi ett ansvar att utveckla metodik, teknik, material och samverkansformer för att föra infrastrukturbyggandet in i framtiden.