Foto: Markus Cedermark
Illustration över nya E14 vid Timmervägen-Blåberget, Sundsvall

Väg E14 Timmervägen-Blåberget, Sundsvall

NCC har byggt en dubbelsidig motortrafikled för Trafikverket. En ny väg längs E14 utanför Sundsvall på 6 km. Den nya vägsträckan skapar tryggt och smidigt trafikflöde för tung transporttrafik och närboende pendlare.

Syftet med projektet har varit att förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten för såväl fordonstrafikanter som oskyddade trafikanter längs sträckan. Väg E14 förbinder Sundsvallsregionen med Östersund och Trondheim och har en stor betydelse för näringslivets transporter, samt turisttrafiken till Åre och Storlien.

NCC:s uppdrag under tre år har varit att bygga 6 km ny vägsträcka, två planskilda trafikplatser i Blåberget och i Nacksta, fem broar och en valvbro. Arbetet startade december 2018 och vägen öppnades för trafik 1 november 2021. 

Säker arbetsmiljö med anläggning av förbifarter
Under arbetets gång har fokus legat på säker arbetsmiljö. Lösningen har varit att leda om trafiken med anläggning av tillfälliga förbifarter. Närboende och pendlande trafikanter har visat stort tålamod under byggperioden.

Gott samarbete ger bra resultat
Genom att arbeta strukturerat, tillsammans och med god planering har projektet följt både tidplan och budget. Med smarta mobila lösningar som ett mobilt asfaltverk under beläggningsperiod, har projektet sparat tid vilket innebär kortare fraktsträckor och färre fordon. Under projektets mest intensiva fas har mellan 60–80 personer varit på plats, NCC anställda från flera avdelningar har samarbetat för projektets bästa.

Kolla in Trafikverkets film om projektet

Video: Trafikverket
  • Foto: Markus Cedermark

  • Foto: Markus Cedermark

  • Foto: Markus Cedermark

  • Foto: Markus Cedermark

  • Foto: Markus Cedermark

Jan-Olof Lampinen

Affärschef, NCC Infrastructure