Foto: Markus Cedermark
Illustration över nya E14 vid Timmervägen-Blåberget, Sundsvall