Illustration över nya E14 vid Timmervägen-Blåberget, Sundsvall

Väg E14 Timmervägen-Blåberget, Sundsvall

NCC bygger för Trafikverket en ny väg längs E14 utanför Sundsvall. Uppdraget omfattar ny fyrfilig motortrafikled, korsningar, broar och ombyggnad av nuvarande vägsträckning för att öka trafiksäkerheten och förbättra framkomligheten.

Den befintliga vägen är olycksdrabbad och syftet med projektet är att förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten för såväl fordonstrafikanter som oskyddade trafikanter längs sträckan.

NCC:s uppdrag är att på väg E14, mellan Timmervägen och Blåberget, en sträcka på 6 km, bygga en fyrfilig motortrafikled mellan Blåberget och Nacksta, anlägga planskilda korsningar i Blåberget och i Nacksta, bygga fem broar varav en viltpassage samt bygga om den befintliga vägsträckan mellan orterna.

Säker arbetsmiljö

Byggnationen planeras för att skapa en säker arbetsmiljö och samtidigt minimera störningarna för trafikanter bland annat genom att anlägga tillfälliga förbifarter.

Kolla in Trafikverkets film om projektet

Video: Trafikverket
Jan-Olof Lampinen

Affärschef, NCC Infrastructure