Bild: Joakim Kröger
Arbetare i varselkläder står under en bro.

Trafik- och markarbeten Tingstad

På uppdrag av Trafikverket bygger NCC trafiklösningar som förbättrar trafiksäkerheten och framkomligheten vid Tingstadstunneln inför och under tiden den ska renoveras. Affären är en utförandeentreprenad i samverkan med ett ordervärde på ca 100 MSEK.

  • Nattarbete strax intill E6:an vid Olskroksmotet i Göteborg.

  • Nattarbete vid Olskroksmotet i Göteborg.

  • Marken packas med hjälp av en padda. De svarta rören som sticker upp är dagvattenbrunnar.

  • Lundbyleden breddas i riktning mot Marieholmstunneln.

  • Schaktningsarbete vid Lundbyleden.

  • Vid Marieholmsförbindelsen på fastlandssidan, med Röde Orm i bakgrunden.