Lisebergs jubileumsprojekt - Oceana vattenpark

2020 fick NCC i uppdrag av Liseberg att i partnering bygga Oceana, en del i Lisebergs jubileumsprojekt.

Vattenparken skulle bland annat innehålla 14 åkatraktioner, vågpool, vattenlek, café, och rymma ca 1750 personer. Slutbesiktningen var planerad till april 2024.

Måndagen den 12 februari upptäcktes en brand vid en vattenattraktion på utsidan av byggnaden, branden spred sig senare till resten av byggnaden och ledde till stora skador på den i princip färdiga anläggningen.

Via denna länk kan du ta del av övergripande information om vad som pågår på byggarbetsplatsen.