Trafikplats Tingstad i Göteborg

I centrala Göteborg bygger NCC, på uppdrag av Trafikverket, trafikplats Tingstad. Vägar och broar ska förbättra Göteborgs utmanande trafiksituation.

Överblick över Malmös stadsdel Triangeln, med gallerian i mitten som ändrar stil från vit stenfasad till brun fasad mellan andra och tredje våningen. Foto/illustration: Felix Gerlach

Vi måste få bort machokulturen

Tyvärr har vi problem med en machokultur i byggbranschen och där behöver vi ta vårt ansvar och göra en förändring. Vi vill vara ett företag där alla kan trivas och kan jobba utan att behöva utsättas för kränkande särbehandling och då måste vi börja med oss själva

Läs mer

Viktigt att få träffas som skyddsombud

Att jobba som yrkesarbetare inom anläggning är extremt kreativt och ger dig många möjligheter till att bli bättre problemlösare. Får man dessutom förtroendet att vara skyddsombud får man ett annat typ av ansvar som utvecklar en ytterligare.

Läs mer