Trafikplats Tingstad i Göteborg

NCC har på uppdrag av Trafikverket utfört om- och nybyggnad av Tingstadmotet, norr om Tingstadstunneln i Göteborg. Trafikplats Tingstad är en del av Marieholmsförbindelsen. Projektet har omfattat total ombyggnad av befintlig motorväg, E6:an, på Hisingssidan där motorvägen sänkts för att möjliggöra anslutning till den nya Marieholmstunneln under Göta Älv.

NCC har byggt projekt Trafikplats Tingstad

Richard Thorpö

Affärschef, NCC Infrastructure