Trafikplats Tingstad i Göteborg

NCC har på uppdrag av Trafikverket utfört om- och nybyggnad av Tingstadmotet, norr om Tingstadstunneln i Göteborg. Trafikplats Tingstad är en del av Marieholmsförbindelsen. Projektet har omfattat total ombyggnad av befintlig motorväg, E6:an, på Hisingssidan där motorvägen sänkts för att möjliggöra anslutning till den nya Marieholmstunneln under Göta Älv.

NCC har byggt projekt Trafikplats Tingstad

Tingstad skrattar

Vi måste få bort machokulturen

Tyvärr har vi problem med en machokultur i byggbranschen och där behöver vi ta vårt ansvar och göra en förändring. Vi vill vara ett företag där alla kan trivas och kan jobba utan att behöva utsättas för kränkande särbehandling och då måste vi börja med oss själva

Läs mer
Tingstad_63

Viktigt att få träffas som skyddsombud

Att jobba som yrkesarbetare inom anläggning är extremt kreativt och ger dig många möjligheter till att bli bättre problemlösare. Får man dessutom förtroendet att vara skyddsombud får man ett annat typ av ansvar som utvecklar en ytterligare.

Läs mer
Vy över projektet Trafikplats Tingstad, Göteborg. Foto/illustration: Joakim Kröger

Vi över värsta tänkbara - för säkerhets skull

Även om jag visste att det var en övning var det väldigt obehagligt att höra att en av mina kollegor hade avlidit i den olycka som var underlag för krishanteringen vi övade på. Jag vill verkligen aldrig vara med om det på riktigt.

Läs mer
Tingstad skidor

Mer än bara jobb

Hur gör man för att få ett arbetslag sammansvetsat och uppnå de synergier som alla kurser om gruppdynamik talar om?

Läs mer
Tingstad_55

Den där NCC-andan

Redan när jag jobbade som snickare på ett annat byggföretag hörde jag talas om ”den där NCC-andan”. Det skulle visst vara bra stämning där. Det väckte min nyfikenhet.

Richard_Thorpo_
Richard Thorpö

Affärschef, NCC Infrastructure