Trafikplats Tingstad i Göteborg

I centrala Göteborg bygger NCC på uppdrag av Trafikverket Trafikplats Tingstad. Vägar och broar ska förbättra Göteborgs utmanande trafiksituation.

Trafikplats Tingstad är ett av fyra delprojekt i Marieholmsförbindelsen, en ny förbindelse under Göta älv. Trafikplatsen är en del av E6:an, som är huvudtrafikleden mellan Göteborg och Oslo. Projektet ska stå klart i juni 2020.

Tungt trafikerat under byggtiden

Utmaningen är stor då området är tungt trafikerat. E6:an går rakt igenom byggområdet. Och det passerar 80 000 bilar varje dag. Trafiken kommer bland annat att ledas om på provisoriska vägar under byggtiden.

– Vi lägger bland annat stor fokus på bullerdämpande åtgärder och vår ambition är att minimera störningar för närboende, säger Nils Bjelm, divisionschef NCC Infrastructure.

Asfalt från miljöanpassat asfaltverk

Sammanlagt läggs cirka 35 000 ton asfalt i projektet. Den tillverkas vid Kärraverket som är ett av NCC:s miljöanpassade asfaltverk, där användningen av fossila bränslen minimerats och bytts ut mot träpellets, NCC Green fuel. Asfalten från den befintliga vägen kommer att rivas och återvinnas för att ingå i den nya beläggningen och i andra närliggande projekt.

Bild på Richard Torpö, affärschef NCC Infrastructure. Foto/illustration: Carina Gran
Richard Thorpö

Affärschef, NCC Infrastructure