Trafikplats Tingstad i Göteborg

I centrala Göteborg bygger NCC, på uppdrag av Trafikverket, trafikplats Tingstad. Vägar och broar ska förbättra Göteborgs utmanande trafiksituation.