Väg 26/47 mellan Månseryd och Mullsjö vid Jönköping ska bli säkrare

För att öka trafiksäkerheten och framkomligheten bygger NCC på uppdrag av Trafikverket om den olycksdrabbade vägen 26/47 mellan Månseryd och Mullsjö nordöst om Jönköping.

Väg 26/47 är en viktig regional väg för långväga trafik, men även pendlingsväg mellan exempelvis Mullsjö och Jönköping. Den 17 km långa vägsträckan saknar idag mötesseparering, är smal samt har dålig plan- och profilstandard. Vintertid medför de branta backarna ibland framkomlighetsproblem, framförallt för tunga fordon.

Foton från projektet (tagna i början av september 2017)

Vägomledning vintern 2017/2018

Filmen visar en 3D-modell över hur trafiken leds om under vintern.

Väg 26/47 utanför Jönköping

Utanför Jönköping bygger vi väg 26/47 på uppdrag av Trafikverket. 17 km mellan Månseryd och Mullsjö ska bli mötesfri motortrafikled med 15 nya broar och tre viltpassager. Filmen visar en 3D-modell över hur den nya vägsträckan kommer att se ut.
Bild på Sonja Högvall, projektchef Civil Engineering South, NCC Infrastructure.
Sonja Högvall

Projektchef, NCC Infrastructure

Bild på Christer Stenson, Produktionschef, Civil Engineering South, NCC Infrastructure
Christer Stenson

Produktionschef, NCC Infrastructure