Väg 26/47 mellan Månseryd och Mullsjö vid Jönköping ska bli säkrare

För att öka trafiksäkerheten och framkomligheten bygger NCC på uppdrag av Trafikverket om den olycksdrabbade väg 26/47 mellan Månseryd och Mullsjö nordöst om Jönköping.

Väg 26/47 är en viktig regional väg för långväga trafik, men även pendlingsväg mellan exempelvis Mullsjö och Jönköping. Den 17 km långa vägsträckan saknar idag mötesseparering, är smal samt har dålig plan- och profilstandard. Vintertid medför de branta backarna ibland framkomlighetsproblem, framförallt för tunga fordon.

Vägen kommer efter ombyggnaden att bli mötesseparerad motortrafikled och mellan Bäckebo till Mullsjö kommer vägen att få en helt ny sträckning. Samtidigt byggs en lokalväg för långsamtgående trafik samt för gång- och cykeltrafik längs hela den ombyggda sträckan. Lokalvägen ska också kunna användas som omledningsväg vid behov.

Byggstart är planerad till våren 2017 och vägen ska vara färdigställd i sin helhet hösten 2019.

Läs mer om vägprojektet på Trafikverkets webbplats.

Foto: Trafikverket

Väg 26/47 utanför Jönköping

Utanför Jönköping bygger vi väg 26/47 på uppdrag av Trafikverket. 17 km mellan Månseryd och Mullsjö ska bli mötesfri motortrafikled med 15 nya broar och tre viltpassager. Filmen visar en 3D-modell över hur den nya vägsträckan kommer att se ut.
Bild på Christer Stenson, produktionschef NCC Infrastructure. Foto/illustration: Okänd
Christer Stenson

Produktionschef , NCC Infrastructure