Foto: Christer Stenson, NCC

Väg 26/47 mellan Månseryd och Mullsjö säkrare

För att öka trafiksäkerheten och framkomligheten har NCC på uppdrag av Trafikverket byggt om den olycksdrabbade vägen 26/47 mellan Månseryd och Mullsjö nordöst om Jönköping.

Väg 26/47 är en viktig regional väg för långväga trafik, men även pendlingsväg mellan exempelvis Mullsjö och Jönköping. Den 17 km långa vägsträckan saknade tidigare mötesseparering, var smal samt hade dålig plan- och profilstandard. Vintertid medförde de branta backarna ibland framkomlighetsproblem, framförallt för tunga fordon.

Foton från projektet tagna hösten 2017

Bild på Christer Stenson, Produktionschef, Civil Engineering South, NCC Infrastructure
Christer Stenson

Produktionschef, NCC Infrastructure