En lärande kultur där alla gör skillnad

På NCC trivs du om du tycker om att få saker gjorda. Här jobbar vi tillsammans för att idéer ska bli verklighet och för att bygga ny kunskap, men också bygga varandra. Vi är övertygade om att alla våra medarbetare gör skillnad för slutresultatet.

Vi är ett kunskapsföretag och drivs av att fortsätta utvecklas, oavsett om det handlar om våra byggprojekt eller vår personliga kompetens. NCC har en kultur som grundar sig på gemensamma värderingar och beteenden, där vi lägger stor vikt vid att medarbetarna trivs, utvecklas och presterar. Vi kännetecknas av en passion för att leverera kvalitet och överträffa mål, att bygga tillsammans och att fullfölja det vi lovar. Vi uppmuntrar till ett lärande arbetssätt och väljer alltid att agera med omtanke.

NCC Employee Voice – medarbetarundersökning för en attraktiv arbetsplats

NCC uppmuntrar alla medarbetare till att vara med och förbättra den gemensamma arbetsplatsen. En viktig del är medarbetarundersökningen NCC Employee Voice, där våra medarbetare har möjlighet att uttrycka sin åsikt och bidra till förbättringar som gör NCC till en mer attraktiv arbetsplats.

NCC Employee Voice är dels en temperaturmätare på hur NCC mår, men framför allt det är det en plattform som möjliggör kontinuerlig dialog och förbättringar. Resultatet är transparent för alla medarbetare och prioriteringar samt förbättringsarbete sker tillsammans i varje team.

Vår övertygelse är att engagerade medarbetare både trivs och presterar bättre. Genom att kontinuerligt följa våra medarbetares engagemang, uppfattningen om NCC som arbetsgivare och ledarskapet inom företaget kan vi agera för att göra skillnad. 

År 2022 hade NCC ett högre engagemang än andra benchmarkföretag inom branschen.

André the Explorer utforskar NCC

André the Explorer

Följ med komikern André Wickström när han utforskar NCC:s företagskultur och möter våra medarbetare.

We build together

Vad är nyckeln till framgång när människor med vitt skilda jobb bygger något tillsammans? Följ med André när han tar reda på det.

Passion for construction

Vad är det som gör att så många tycker det är så spännande att arbeta i byggbranschen? Följ med André Wickström när han tar reda på det.