Marksanering som ger din mark ny potential

Ett av riksdagens nationella miljömål är en giftfri miljö senast år 2050. Det ställer krav på markägare med förorenad mark, men det kan också löna sig att ta sitt miljöansvar på allvar. Tillsammans med oss vänder du krav till möjligheter.

På många platser finns stora förorenade markområden i centrala, attraktiva lägen som sanerade skulle kunna användas för till exempel bostäder eller kontor. Genom sanering kan du förädla din fastighet, göra den tillgänglig för nya användningsområden och öka dess värde. En proaktiv sanering ger dig också ökad handlingsfrihet den dag du vill sälja eller flytta. 

Inom marksanering erbjuder NCC

 • Inventering av eventuellt förorenad mark på fastigheter
 • Miljötekniska undersökningar
 • Åtgärdsutredningar med kostnadsuppskattningar
 • Rådgivning om tekniker för massreducering
 • Rådgivning om tekniker för vattenrening
 • Konsultupphandlingar
 • Utförande- och kontrollprogram
 • Utförarkompetens
 • Schaktplaner i 2D och 3D
 • Rådgivande stödfunktion under utförande
 • Anmälan och tillståndsansökan till tillsynsmyndigheter
 • Slutdokumentation av utförd sanering till berörda tillsynsmyndigheter
 • Fast pris (mängdreglerat)

Hela kedjan på NCC

Anlitar du NCC får du en partner med kapacitet att ta hand om hela marksaneringsprojektet från projektidé och utförande till slutdokumentation. Inom NCC finns allt från teknisk expertis, certifierade provtagare och erfaren utförarkompetens till miljöjurister. Det innebär att vi kan ta ansvar för att alla aspekter av din marksanering genomförs på ett grundligt och kostnadseffektivt sätt.

Med hjälp av våra beräkningsmodeller kan vi i ett tidigt skede ge dig tydliga besked kring den ekonomiska kalkylen. Ofta kan vi ge dig ett fast pris baserat på mängden massor som kommer att behöva saneras.

Resurseffektivt

Hos oss finns alla under samma tak. Om ytterligare expertis behövs under projektets gång kan vi snabbt koppla in rätt person. Omfattande samarbeten för bland annat deponi och återvinning ger bättre ekonomi i ditt saneringsprojekt.

Många gånger kan sanerat material förädlas på plats, så att mängden massor som måste skickas på deponi minskar. Minskade transporter och avfall ger också en mer miljöanpassad sanering.

I projekt Vårvik har vi fått stor hjälp av teknikavdelningen som bidragit med sin kompetens inom miljö och hållbarhet och erfarenhet av marksanering. Det är en styrka att vi har hela kedjan i samma företag och slipper köpa in externa konsulter.
Robert Angmyr, produktionschef NCC Civil West