Grävmaskiner sanerar sjönära mark, med byggnader i bakgrunden.

Marksanering, Beckholmen, Stockholm

Marksanering på svårtillgänglig ö mitt i centrala Stockholm.

I juni 2011 startade NCC ett av Sveriges största marksaneringsprojekt på ön Beckholmen intill Djurgården i Stockholm. Ön som varit en industriholme i 400 år var svårt förorenad av miljögifter.

100 000 ton jord

Omkring 100 000 ton förorenad jord schaktades bort och ersattes med ny, samtidigt som varvsverksamheten på Beckholmen fortgick. Syftet med saneringen av tungmetaller och andra farliga ämnen var att förhindra föroreningar av Stockholms vatten.

Transporter med färja

Den östra sidan av ön spontades för att möjliggöra en säker sanering. Vissa befintliga hus och bodar revs eller flyttades. Schakten återfylldes sedan och ön asfalterades. Transporter till och från ön skedde huvudsakligen med färja eller över en träbro som bär en maxvikt på 20 ton.

All hantering dokumenterades noga för kunden i en slutredovisning över genomförda arbeten.