Marksanering, Hissmofors

Marksanering inför bygget av Hissmofors vattenkraftstation.

I oktober 2013 är den nya vattenkraftstationen Hissmofors två mil nordväst om Östersund planerad att stå klar. Innan NCC satte igång bygget av vatten-kraftverksstation marksanerades området, vilket innebar schakt och borttransport av 3 700 ton kisaska från platsen. Gifterna som fanns i markområdet kom från Hissmofors pappersmassafabrik som tidigare låg på andra sidan Indalsälven.

I markområdet togs 800 prover på 80 punkter runt det planerade kraftverksbygget. Man delade upp marken i tre olika farlighetsgrader där första graden var jord som innehöll mycket små eller inga gifter. Första graden jord fraktades till en lokal deponi. Den andra gradens jord hade förhöjda värden av vissa metaller. Här rörde det sig om 14 000 kubikmeter jord som användes som täckning på soptippen i Gräfsåsen. Klass tre var den värst förorenade jorden. Den fanns i ett område som var mellan 1 000 och 2 000 kvadratmeter stort och innehöll höga värden av kisaska som i sin tur innehåller arsenik, koppar, krom och zink. Den tredje gradens jord fraktades till en destruktionsanläggning i Gävle.

Detaljinformation marksanering, Hissmofors

Sanerad jordmängd: 3 700 m3
Typ av förorening: Diverse rester av industrimaterial innehållande kisaska.
Saneringsmetod: Schakt- och borttransportering enl. projektåtgärdsprogram.
Vattenrening: Rening av avfall på plats, provtagning genom samplingsprov till labb.
Saneringsnivå: Schakt av gammalt industrimaterial till schaktbotten.

Richard Mattsson

Produktionschef, NCC Infrastructure