Vinterbild på Nässjös bangård, med gamla containers i bakgrunden.

Sanering av Nässjö Bangård

Nässjös bangård är starkt förorenad efter att en av Sveriges största impregneringsanläggningar för träslipers till landets tågräls haft sin verksamhet här i drygt 90 år. NCC sanerar nu 130 000 kubikmeter jord intill spårområdet.

Nässjös bangård är starkt förorenad efter att en av Sveriges största impregneringsanläggningar för träslipers till landets tågräls haft sin verksamhet här i drygt 90 år. NCC sanerar nu 130 000 kubikmeter jord intill spårområdet.

Verksamheten, som försett Sveriges järnväg med impregnerade träslipers sedan 1918, lades ner 2005 och sedan dess har området till största delen stått orört. NCC sanerar nu 70 000 kvadratmeter mark som förorenats av bland annat kreosotolja, koppar, krom och arsenik.

Marken är kraftigt förorenad och för att minska miljöpåverkan ska NCC sanera omkring 130 000 kubikmeter jord. Schaktning sker ner till sex meters djup och därefter pumpar man upp och renar grundvatten i jorden. Efter två år när saneringen är klar, är marken så ren att den kan användas för annan verksamhet.

NCC:s ambition är att en del av jordmassorna ska sorteras och saneras på plats för att återanvändas, vilket bland annat minskar antalet transporter. De massor som inte kan användas transporteras till en deponi. Tågtrafiken till och från Nässjö påverkas inte av arbetet.

Projektet samfinansieras av Trafikverket och Naturvårdsverket.