Nybergs Entreprenad AB

Nybergs Entreprenad AB är ett mark-, bygg- och anläggningsföretag. Vår marknad består geografiskt av Gotlands län. Historiskt sett har marknaden gått från stora markjobb vid bostadsbyggnation till mer hus-, anläggnings- och vägbyggande samt drift och underhåll.

På grund av att marknaden begränsas geografiskt måste vi hela tiden anpassa oss till den lokala efterfrågan. Detta medför att vi har byggt upp en bred kompetens. Vi ser positivt på utvecklingen under de kommande åren och gläds åt att få vara med och utveckla Gotland.

Mark och anläggning

Vår mark- och anläggningsavdelning utför alla förekommande arbeten inom branschen: villagrunder, finplanera, lägga vatten och avlopp, marksanera, bygga broar och vägar samt rivningsarbeten. Vi har även duktiga yrkesmän då det gäller stenläggning och kalkstensmurar.

Vår erfarenhet genom decennier av mark- och anläggningsarbeten ger oss bra förutsättningar att förutse eventuella svårigheter för olika typer av mark och berggrund.

Vi åtar oss små som stora uppdrag och vänder oss till både företag och privatpersoner. Kontakta oss gärna redan under idé- och planeringsskedet så kan vi hjälpa till att skapa lösningar som stämmer med dina prioriteringar för exempelvis utseende, kvalitet, kostnad och tid.

Bygg

Vi bygger allt från bostadsrätter och villor, till kommunen och industrier. Renoveringar, nybyggnationer och fleråriga serviceavtal . Vi brukar säga att vi bygger allt för alla – vår kompetens och erfarenhet är bred. Oavsett vad du behöver är du välkommen till oss!

Vi är både små och stora på samma gång. Små nog för att kunna vara flexibla och ha en personlig relation med våra kunder. Stora nog för att vara en stark partner med en långsiktig uthållighet.

Vår målsättning är att erbjuda spetskompetens och ett intimt och nära samarbete med kunder i förtroende. De flesta anställda i bolaget har en lång och gedigen erfarenhet i branschen och från de genuina miljöer vi arbetar i på Gotland. Kontakta oss gärna redan under idé- och planeringsskedet så kan vi hjälpa till att skapa lösningar som stämmer med dina prioriteringar för exempelvis utseende, kvalitet, kostnad och tid.

När du anlitar oss får du mer än ett byggföretag. Vi ger dig nyckeln till din framtid. Gotländsk byggkraft!

Drift och skötsel

Största delen av arbetet handlar om att ansvara för skötseln av de statliga vägarna på Gotland. Detta innebär allt ifrån plogning och sandning på vintern till klippning av vägkanter och lagning av hål i vägarna under vår och sommar.
Vi tar också hand om fastighetsskötsel. Vi sköter grönytor, klipper gräs och häckar, städar trapprum och sköter soprum. Vi har kompetens inom beskärning av träd och skötsel av alléer. Vi utför jobb över hela Gotland och kan oftast hjälpa till också med mindre jobb.

Det är klokt att välja oss då vi har bred kompetens men också snabbt kan sätta in resurser från våra andra avdelningar om någon blir sjuk, om ett plank behöver lagas eller om man vill anlägga en lekplats.

Kontakta oss gärna redan under planeringsskedet så hjälper vi till att skapa lösningar som stämmer med dina prioriteringar för utseende, kvalitet, kostnad och tid. Be oss om en offert!

Historia

1930 förvärvade Einar Nyberg en begagnad lastbil av märket Chevrolet och körde schaktmassor, ved, kol och koks, och sedan dess har Nybergs Entreprenad utvecklats från ett renodlat åkeriföretag till ett företag med bred kompetens inom mark- bygg- och anläggningsarbeten.

Under hela 60-talet växte Nybergs kraftigt och etablerade sig bl a på beläggningssidan. 1975 köper ABV (nuvarande NCC) Nybergs Entreprenad AB och 80-talets högkonjunktur innebar arbeten där bl a nya bostadsområden byggdes upp runt Visby och utbyggnaden av Visby hamn.

1994 skrev Nybergs Entreprenad AB kontrakt med Vägverket om att sköta drift och underhåll av det statliga vägnätet på södra Gotland. En verksamhet som vi fortfarande har kvar.

NCCs husbyggnadsverksamhet på Gotland, som tidigare varit fristående, ingår fr o m 2001 i Nybergs Entreprenad AB:s verksamhet. 2011 förvärvas det gotländska byggföretaget ByggTeam AB, vilket gjorde att byggverksamheten mer än fördubblades hos Nybergs Entreprenad. Detta innebär att byggsidan numera är den största delen av vår verksamhet.

Besök Nybergs Entreprenads hemsida