NCC har en stark ställning

NCC är ett av de ledande byggföretagen i Norden. Som expert på att driva komplexa byggprocesser bidrar NCC till byggande som har en positiv inverkan på kunderna och på samhällets utveckling i stort. Verksamheten omfattar kommersiell fastighetsutveckling, bygg- och infrastrukturprojekt samt produktion av asfalt och stenmaterial. 2021 omsatte NCC ca 53 miljarder SEK och hade 13 000 anställda. NCC:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.

NCC har verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Finland. 

Nettoomsättning per land 2021

  • Sverige 58 %
  • Danmark 18 %
  • Norge 13 %
  • Finland 11 %

Medelantal anställda per land 2021

  • Sverige 7784
  • Danmark 2001
  • Norge 1438
  • Finland 1178
NCC marknader