NCC har en stark ställning

År 2019 omsatte den nordiska byggmarknaden ca 1 700 miljarder kronor. NCC är en av de största aktörerna med en marknadsandel på 3 procent.

NCC har verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Finland. 

Andel av försäljning per land 2020

  • Sverige 60 %
  • Danmark 15 %
  • Finland 13 %
  • Norge 12 %

Medelantal anställda per land 2020

  • Sverige 8550
  • Danmark 2209
  • Finland 1537
  • Norge 1950
NCC marknader