NCC har en stark ställning

NCC är ett av de ledande byggföretagen i Norden. Som expert på att driva komplexa byggprocesser bidrar NCC till byggande som har en positiv inverkan på kunderna och på samhällets utveckling i stort. Verksamheten omfattar kommersiell fastighetsutveckling, bygg- och infrastrukturprojekt samt produktion av asfalt och stenmaterial. 2020 omsatte NCC 54 miljarder SEK och hade 14 500 anställda. NCC:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.

NCC har verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Finland. 

Andel av försäljning per land 2020

  • Sverige 60 %
  • Danmark 15 %
  • Finland 13 %
  • Norge 12 %

Medelantal anställda per land 2020

  • Sverige 8550
  • Danmark 2209
  • Finland 1537
  • Norge 1950
NCC marknader