NCC har en stark ställning

År 2019 omsatte den nordiska byggmarknaden ca 1 700 miljarder kronor. NCC är en av de största aktörerna med en marknadsandel på 3 procent.

NCC har verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Finland. 

NCC driver tre verksamheter med olika affärskoncept, marknadsförhållanden och drivkrafter.

Bygg och anläggning

NCC Infrastructure

Bygger infrastruktur för resor, transporter, energi och vatten. Verksamheten omfattar projekt av alla storlekar och spänner över lösningar från vatten och avloppsrening, dagvattenhantering och vindkraft till vägar, järnvägar, broar
och tunnlar. Affärsområdet är nordiskt men störst verksamhet finns i Sverige.

NCC Building Sweden

Bygger och renoverar hållbara bostäder, kontor, vårdbyggnader, skolor, sportanläggningar och offentliga byggnader för offentliga och privata kunder i Sverige. Med hög kompetens inom hållbarhet, digitalisering och partnering utvecklar NCC Building Sweden projekt tillsammans med kunder i tidiga skeden.

NCC Building Nordics

Bygger och renoverar hållbara bostäder, kontor, vårdbyggnader, skolor, sportanläggningar och offentliga byggnader för offentliga och privata kunder i Danmark, Finland och Norge. Renovering av befintliga bostäder och kontor har
de senaste åren blivit en allt viktigare del av verksamheten

Industri

NCC Industry

Erbjuder produkter och tjänster för bygg och infrastrukturprojekt i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Verksamheten omfattar produktion av stenmaterial och asfaltprodukter, beläggningsuppdrag och grundläggningsarbeten. Dessa delar bildar en naturlig förädlingskedja som är
väl integrerad med NCC:s bygg- och anläggningsverksamhet.

Utveckling

NCC Property Development

Utvecklar och säljer hållbara kontors-, logistik-, handels- och samhällsfastigheter i bra lägen på definierade tillväxtmarknader i Norden. Verksamheten präglas av nära samarbeten med kunderna för att skapa flexibla, kundanpassade och hälsosamma arbetsplatser

Synergier mellan verksamheterna

Industriverksamheten stöder bygg- och anläggningsverksamheten genom leveranser av grus och asfalt samt med beläggning och vägservice. Samtidigt är NCC:s byggenheter de största kunderna till den industriella verksamheten. I synnerhet när det gäller vägarbeten finns betydande synergier.

Industriverksamheten, som till stor del bygger på underhållskontrakt med stat och kommuner, samt anläggningsverksamheten håller sig vanligtvis förhållandevis stabila när konjunkturen viker, till skillnad från bygg- och utvecklingsverksamheterna som är mer konjunkturkänsliga.

NCC marknader
Omsättning per land