NCC har en stark ställning

NCC är ett av de ledande byggföretagen i Norden. Som expert på att driva komplexa byggprocesser bidrar NCC till byggande som har en positiv inverkan på kunderna och på samhällets utveckling i stort. Verksamheten omfattar bygg- och infrastrukturprojekt, produktion av asfalt och stenmaterial samt kommersiell fastighetsutveckling. 2023 omsatte NCC ca 57 miljarder SEK och hade 12 200 anställda. NCC:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.

NCC har verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Finland. 

Nettoomsättning per land

  • Sverige 57 %
  • Danmark 22 %
  • Norge 13 %
  • Finland 8 %

Medelantal anställda per land

  • Sverige 7352
  • Danmark 2036
  • Norge 1743
  • Finland 1105