Praktik på NCC

Vill du lära känna oss och få erfarenhet och praktisk kunskap under din studietid? Då är NCC:s praktik något för dig! Vi söker dig som studerar en YH- eller högskoleingenjörsutbildning med byggteknisk inriktning eller annan utbildning från universitet eller högskola.

När din kunskap möter utmaningarna inom samhällsbyggandet tillsammans med oss på NCC får den ytterligare en dimension. Kunskapen börjar anta formen av kompetens. Vi inom NCC menar att god kompetens också skapar konkurrenskraft.

Vad innebär praktik?

På NCC vill vi gärna lära känna studenter på ett så tidigt stadium som möjligt. Det är bland annat av den anledningen vi erbjuder studenter ett antal praktikplatser varje år. Under praktiken lär du dig hur vi arbetar och får en unik inblick i ett av Nordens största byggföretag.

En praktikplats är en vanlig och meriterande väg till anställning på NCC.

Vilken typ av praktik kan du göra hos oss?

Vi erbjuder studenter praktikplatser, i huvudsak i vår produktion, löpande under året. Nedan finns en beskrivning över vilka varianter av praktik vi erbjuder.

LIA-praktik

För dig som läser en byggrelaterad yrkeshögskoleutbildning där praktiken ingår som ett moment i din utbildning. Vi tar emot LIA-praktikanter under vår- och hösttermin.

COOP-praktik

För dig som läser på en byggrelaterad högskole- eller civilingenjörsutbildning där du kan välja COOP-praktik som en del av din utbildning. COOP-praktiken pågår under ett helt år.

7-månaders praktik

För dig som läser på Luleå tekniska universitet och har valt att göra 7-månaderspraktik inom ramen för din utbildning. Om du gör 7-månaderspraktik hos oss blir du en av deltagarna i Kompetensbygget.
Läs mer om sjumånaderspraktik under Kompetensbygget