Organisation

NCC har sex affärsområden. De ingår i tre affärer med olika affärslogik.

En bygg- och anläggningsaffär, som bedrivs inom fyra olika affärsområden NCC Infrastructure, NCC Building Nordics, NCC Building Sweden, och NCC Green Industry Transformation. Affären binder lite kapital, har ett starkt kassaflöde och är projektinriktad.

En industriaffär, som bedrivs inom affärsområde NCC Industry, med processfokus och en inriktning på främst stenmaterial- och asfaltsproduktion. Affären binder kapital i framförallt ­materialtäkter samt kross- och asfaltsverk som har höga fasta kostnader.

En utvecklingsaffär, som bedrivs inom affärsområde NCC Property Development. Affären binder kapital i exploaterings­fastigheter och pågåendeprojekt. Utvecklingsaffären är transaktionsfokuserad och marknadsrisken är större än i de andra affärerna, eftersom det tar många år från markförvärv till ­levererat projekt.

Det tidigare affärsområdet NCC Housing, med fokus på bostadsutveckling, hittar ni numera under namnet Bonava.

Organisationsschema