NCC Building

NCC Building bygger bostäder och kontor liksom offentliga och kommersiella lokaler.

NCC Building bygger framförallt bostäder och kontor men också offentliga lokaler som till exempel skolor, sjukhus och idrottshallar och kommersiella lokaler såsom butiker och lagerbyggnader.

Även renovering av bostäder och kontor ingår som en allt viktigare del av verksamheten. Många byggnader byggda på 1960 och -70-talet är i stort behov av upprustning och NCC vill vara en stor aktör på den marknaden.

Med hög kompetens inom hållbarhet, digitalisering och partnering utvecklar NCC Building projekt tillsammans med kunder i ett tidiga skeden.

NCC Building är NCC:s största affärsområde med 45% av NCC-koncernens omsättning. Byggverksamheten finns representerad i hela Norden även om affärsområdets viktigaste marknad är Sverige, där NCC Building har en mycket stark position.

Henrik_Landelius_NCC60848
Henrik Landelius

Sverigechef , NCC Building

Klause_Kaae_NCC40501
Klaus Kaae

Head of NCC Building

Ulf_Thorné_NCC54927
Ulf Thorné

Kommunikationschef NCC Building, NCC Group