NCC Building Nordics

NCC Building Nordics bygger bostäder och kontor för offentliga och privata kunder i Danmark, Finland och Norge.

Buildings verksamhet sträcker sig i hela Norden och har två affärsområden. NCC Building Sweden är verksam på den svenska marknaden och NCC Building Nordics är verksam i Danmark, Finland och Norge.

NCC Building Nordics bygger framförallt bostäder och kontor men också offentliga lokaler som till exempel skolor, sjukhus och idrottshallar och kommersiella lokaler såsom butiker och lagerbyggnader.

Även renovering av bostäder och kontor ingår som en allt viktigare del av verksamheten. Många byggnader byggda på 1960 och -70-talet är i stort behov av upprustning och NCC vill vara en stor aktör på den marknaden.

Med hög kompetens inom hållbarhet, digitalisering och partnering utvecklar NCC Building Nordic projekt tillsammans med kunder i ett tidiga skeden.

  • Nettoomsättning 25%
  • Rörelseresultat 17 %
  • Medelantal anställda 21 %