NCC Building Sweden

Vi bygger hållbara bostäder, kontor och offentliga och kommersiella lokaler i Sverige.

NCC Building Sweden bygger och renoverar hållbara bostäder, kontor, vårdbyggnader, skolor, sportanläggningar och offentliga byggnader för offentliga och privata kunder i Sverige. Med hög kompetens inom hållbarhet, digitalisering och partnering utvecklar NCC Building Sweden projekt tillsammans med kunder i tidiga skeden.

  • Nettoomsättning 24 % (24)
  • Rörelseresultat 16 % (23)
  • Medelantal anställda 21 % (22)