NCC Building Sweden

Vi bygger hållbara bostäder, kontor och offentliga och kommersiella lokaler i Sverige.

NCC Building Sweden bygger och renoverar hållbara bostäder, kontor, vårdbyggnader, skolor, sportanläggningar och offentliga byggnader för offentliga och privata kunder i Sverige. Med hög kompetens inom hållbarhet, digitalisering och partnering utvecklar NCC Building Sweden projekt tillsammans med kunder i tidiga skeden.

Henrik Landelius, Head of NCC Building Sweden Foto/illustration: Joakim Kröger
Henrik Landelius

Head of NCC Building Sweden, NCC Building Sweden

Bild på Fredrik Sköld, NCC. Foto/illustration: Sten Jansin
Fredrik Sköld

Head of Communication Sweden, NCC Group