NCC Building Sweden

Vi bygger bostäder, kontor och offentliga och kommersiella lokaler i Sverige.

NCC Building Sweden bygger och renoverar bostäder, kontor, vårdbyggnader, skolor, sportanläggningar och offentliga byggnader för offentliga och privata kunder i Sverige. Med hög kompetens inom hållbarhet, digitalisering och partnering utvecklar NCC Building Sweden projekt tillsammans med kunder i tidiga skeden.

  • Nettoomsättning 24 %
  • Rörelseresultat 14 %
  • Medelantal anställda 23 %