Referensbild på ett färgglatt lekrum.

Fler skolor och idrottshallar, Nacka

Genom långsiktiga relationer skapas en attraktiv stad i Nacka. Under sex år ska NCC och Nacka kommun samarbeta för att utveckla och bygga sammanlagt 14 skolor, förskolor och idrottshallar, med möjlig förlängning till totalt nio år. Samarbetet sker i strategisk partnering.

NCC:s uppdrag omfattar totalt 14 projekt: ombyggnad av befintliga skolor, förskolor, idrottshallar och kulturlokaler. Men även att nybyggnation av lokaler för undervisning, omsorg och sport.

Genom att samarbeta långsiktigt kan erfarenheter från ett projekt föras över till nästa, vilket leder till både effektivitet, högre kvalitet i genomförandet och ett större livscykeltänk.

Projektets bästa i fokus

Samarbetet mellan NCC och Nacka kommun ska ske i så kallad strategisk partnering, en långsiktig samverkansform, där de deltagande företagen genomför ett uppdrag i nära samarbete med projektets bästa i fokus.

I samverkansavtalet ingår också flera lösningar för social hållbarhet. I anslutning till projekten hålls intressedialoger för att involvera alla som påverkas av projekten. En annan del som ingår är att ordna praktikplatser för långtidsarbetslösa i syfte att kunna erbjuda dem jobb.

Samverkansavtalet löper över sex år med option på tre års förlängning. Orderregistrering sker i takt med att projekten upphandlas efter beslut i Nacka kommunfullmäktige. Samarbetet inleddes i augusti 2015.