Referensbild på ett färgglatt lekrum.

Fler skolor och idrottshallar, Nacka

Genom långsiktiga relationer skapas en attraktiv stad i Nacka. Under sex år ska NCC och Nacka kommun samarbeta för att utveckla och bygga sammanlagt 14 skolor, förskolor och idrottshallar, med möjlig förlängning till totalt nio år. Samarbetet sker i strategisk partnering.

NCC:s uppdrag omfattar totalt 14 projekt: ombyggnad av befintliga skolor, förskolor, idrottshallar och kulturlokaler. Men även att nybyggnation av lokaler för undervisning, omsorg och sport.

Genom att samarbeta långsiktigt kan erfarenheter från ett projekt föras över till nästa, vilket leder till både effektivitet, högre kvalitet i genomförandet och ett större livscykeltänk.

Projektets bästa i fokus

Samarbetet mellan NCC och Nacka kommun ska ske i så kallad strategisk partnering, en långsiktig samverkansform, där de deltagande företagen genomför ett uppdrag i nära samarbete med projektets bästa i fokus.

I samverkansavtalet ingår också flera lösningar för social hållbarhet. I anslutning till projekten hålls intressedialoger för att involvera alla som påverkas av projekten. En annan del som ingår är att ordna praktikplatser för långtidsarbetslösa i syfte att kunna erbjuda dem jobb.

Samverkansavtalet löper över sex år med option på tre års förlängning. Orderregistrering sker i takt med att projekten upphandlas efter beslut i Nacka kommunfullmäktige. Samarbetet inleddes i augusti 2015.

Boo Gårds skola_3x
Pågående: Sigfridsborgsskolan och Boo Gård Skola

Boo Gårds skola byggs i tre plan med plats för cirka 800 elever från förskoleklass till årskurs 9. Skolan utökar sin verksamhet för högstadieelever och fokus är att integrera högstadiet på ett bra sätt vid utformning av både inom- och utomhusmiljöer. Förberedande arbeten med etablering av provisoriska skollokaler startade under våren 2019.

Sigfridsborgsskolan i Älta får plats för cirka 700 elever från förskoleklass till årskurs 6. Skolan får en klassisk utformning med klassrum, grupprum och torg fördelade på två plan. Trapporna utformas som stora läktartrappor för att både fungera som trappa och som plats för samlingar. Produktionen startade under våren 2019.

De nya skolorna ska stå klara till höstterminen 2021.

NCC bygger två skolor för 1 500 elever i Nacka
Anna Åqvist
Anna Åqvist

Projektchef (bitr.), NCC Building Sweden