En äldre sjukhuspatient ligger i en säng och interagerar med en sjuksköterska.

Framtidens sjukvård i Sörmland

Ett av Sörmlands största byggprojekt under modern tid pågår för fullt. På uppdrag av Region Sörmland bygger NCC arbetsplatser och vårdlokaler för framtidens sjukvård. Fyra stora nybyggnadsprojekt och en mängd ombyggnationer genomförs när regionen moderniserar sin verksamhet på tre av länets sjukhus. Byggnation beräknas pågå fram till 2025.

NCC utför på uppdrag av Region Sörmland ett av de största byggprojekten i länet någonsin. Partneringprojektet Framtidens Sjukhus, består av ett 50-tal delprojekt och samarbetet med regionen är tätt. En mängd ombyggnads- och renoveringsprojekt har genomförts och flera  sjukvårdsbyggnader har redan slutbesiktigats och tagits i bruk av Region Sörmland. Projektet genererar många arbetstillfällen och skapar tillväxt i regionen.