Framtidens sjukhus

Ett av Sörmlands största byggprojekt under modern tid pågår för fullt. På uppdrag av Landstinget Sörmland bygger NCC arbetsplatser och vårdlokaler för framtidens sjukvård. Fyra stora nybyggnadsprojekt och en mängd ombyggnationer som ska genomföras när Landstinget moderniserar sin verksamhet på tre av länets sjukhus. Byggnationerna beräknas pågå fram till 2023.

Partneringprojektet, Framtidens Sjukhus, består av ett 30-tal delprojekt och samarbetet med landstinget är tätt. Redan nu genomförs en rad ombyggnads- och renoveringsprojekt och flera sjukvårdsbyggnader har redan slutbesiktigats och tagits i bruk av landstinget.

Bild på Johan Karlsson, projektchef NCC Building. Foto/illustration: Erik Mårtensson
Johan Karlsson

Produktionschef, NCC Building Sweden