Tre sjukhusprojekt, Södermanlands län

NCC och Landstinget Sörmland har kommit överens om att renovera och bygga ut tre sjukhus i Södermanland. 2023 ska de moderniserade sjukhusen stå klara i Eskilstuna, Katrineholm och Nyköping.

Uppdraget omfattar Mälarsjukhuset i Eskilstuna, Kullbergska sjukhuset i Katrineholm och Nyköpings lasarett. Landstinget i Sörmland har valt att modernisera de tre sjukhusen i strategisk partnering med NCC. Det betyder att all planering och genomförande av projekten görs tillsammans.

Vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna, som är det enskilt största projektet, kommer vissa gamla lokaler att rivas, andra moderniseras och nya lokaler att byggas. Kombinationen av nybyggnation och modernisering kommer även att ske på Kullbergska sjukhuset i Katrineholm och på Nyköpings lasarett.

Att renovera och bygga nya sjukhus är också en hållbar investering. De nya lokalerna får betydligt lägre energiförbrukning och bättre driftekonomi, arbetsmiljön för de anställda förbättras och en mer effektiv vårdprocess gynnar patienterna. 

Strategisk partnering är nyckeln till högre kvalitet och lägre kostnad. Det är ett öppet samarbete över flera projekt med samma team. Organisationens inlärningskurva används optimalt och parterna lär känna varandras behov, processer och strategiskt viktiga satsningar. Därmed kan kostnader sänkas, kvaliteten utvecklas och produktionstiden kortas.

Lennart Karlsson

Projektchef NCC Building