En äldre sjukhuspatient ligger i en säng och interagerar med en sjuksköterska.