Nyköpings lasarett

På Nyköpings lasarett genomförs både ny- och ombyggnationer för att modernisera lokalerna och kunna fortsätta erbjuda vård av god kvalitet. Fokus är placering och samlokalisering av verksamheter med flexibla lösningar för att skapa bättre tillgänglighet och flöden för patienter, besökare och medarbetare.

Två nya vårdbyggnader

På Nyköpings lasarett uppförs två nya vårdbyggnader på totalt 19 000 kvadratmeter:

  • N54 är en vårdbyggnad för akutvård. Byggnaden omfattar cirka 8 500 kvadratmeter och kommer bland annat inrymma akutmottagning, operationssalar och sterilcentral.
     
  • N55 omfattar cirka 10 000 kvadratmeter och uppförs i åtta våningar intill den gamla entrén vid Nyköpings lasarett. I byggnaden placeras sjukhusets nya huvudentré i två plan med café och apotek. Byggnaden kommer även att inrymma en enhet med magnetkameror, provtagningscentral och flera mottagningar och vårdavdelningar.

Av de befintliga sjukhusytorna ska nästan 10 000 kvadratmeter av lokalerna moderniseras. Stora ytor ska även rivas för att bereda plats för nybyggnationerna.

Byggnationer pågår

Produktionen av N55 är klar och den 24 januari 2022 öppnade dörrarna till den nya vårdbyggnaden och sjukhusets nya huvudentré. Under våren flyttar verksamheten in i sina nya lokaler.

För N54 startade montage av stommen i mitten av 2021. I början av 2023 planeras byggnaden stå klar.

Genomförda och framtida projekt

Ett antal ombyggnads- och moderniseringsprojekt har slutförts på Nyköpings lasarett och projektering av ytterligare projekt pågår.