Nyköpings lasarett

Två nya vårdbyggnader

På Nyköpings lasarett håller två nya vårdbyggnader på totalt 19 000 kvadratmeter på att byggas:

  • N54 är en vårdbyggnad för akutvård. Byggnaden omfattar cirka 8 500 kvadratmeter och kommer bland annat inrymma akutmottagning, operationssalar och sterilcentral.
      
  • N55 omfattar cirka 10 000 kvadratmeter och uppförs i åtta våningar intill den gamla entrén vid Nyköpings lasarett. I byggnaden placeras sjukhusets nya huvudentré i två plan med café och apotek. Byggnaden kommer även att inrymma en enhet med magnetkameror, vårdavdelningar och provtagningscentral.

Av de befintliga sjukhusytorna ska nästan 10 000 kvadratmeter av lokalerna moderniseras. Stora ytor ska även rivas för att bereda plats för nybyggnationerna.

Byggnationer pågår

Produktion av N55 pågår och vårdbyggnaden beräknas stå klar vid årsskiftet 2021/2022.

För N54 pågår mark- och grundläggningsarbeten parallellt med projektering av bygghandlingar. Montage av stommen beräknas börja i mitten av 2021. I början av 2023 planeras byggnaden stå klar.

Genomförda och framtida projekt

Ett antal ombyggnads- och moderniseringsprojekt har slutförts på Nyköpings lasarett och projektering av ytterligare projekt pågår.