Nyköpings lasarett

Två nybyggnationer

På Nyköpings lasarett ska två nya byggnader på totalt 19.000 kvm byggas.
I den ena nya byggnaden ska en entréhall i två plan med café, apotek, och många olika typer av vårdavdelningar finnas.
Den andra byggnaden ska inrymma akutmottagning, operationssalar och sterilcentral.

Av de befintliga sjukhusytorna ska nästan 10.000 kvm av lokalerna moderniseras. Stora ytor ska även rivas för att bereda plats för nybyggnationerna.

Planering av lokalerna pågår tillsammans med landstinget. Under början av 2019 kommer den befintliga entrén att rivas för att bereda plats för den ena nya byggnaden. Byggstart planeras bli under mitten av 2019.

Pågående projekt

Redan nu pågår ett antal ombyggnads- och moderniseringsprojekt på Nyköpings lasarett. Några lokaler har redan slutbesiktigats och tagits i bruk av landstinget.

Illustration av Nyköping lasarett Foto/illustration: Carlstedt Arkitekter
NLN flyg 6