Kullbergska sjukhuset

På Kullbergska sjukhuset i Katrineholm ska ett 20-tal ombyggnationer samt ett nybyggnadsprojekt genomföras för att skapa bättre förutsättningar som ett modernt närsjukhus.

Till största delen består uppdraget av att modernisera delar av de befintliga byggnaderna. Flera arbeten är redan slutförda och med hänsyn till att vårdverksamheten ska fungera fullt ut under byggtiden är tidplanen väl anpassad. 

Ny vårdbyggnad

  • En ny vårdbyggnad, K21, färdigställdes hösten 2021. Huset omfattar cirka 6 000 kvadratmeter och inrymmer två plan med vårdrum för inneliggande patienter, ett plan med öron- näsa- och halsavdelning samt ett plan med MR-kamera och bibliotek. I källaren finns omklädningsrum för vårdpersonal samt rörpostcentralen.

Fler färdigställda byggnationer: 

  • En glasgång för bättre tillgång till entréfunktioner.
  • En mindre om- och tillbyggnation av bårhuset.