Kullbergska sjukhuset

Många projekt

På Kullbergska sjukhuset i Katrineholm ska ett 20-tal ombyggnationer samt ett nybyggnadsprojekt genomföras. Några arbeten är redan slutförda, men tidplanen är lång, eftersom projekten är beroende av varandra om vården ska fungera fullt ut.

Tre byggnationer kommer att ändra Kullbergska sjukhusets fasad:

  • Sjukhusets nybyggnation K21 på 6.000 kvm, kommer att inrymma moderna vårdplatser, mottagning och MR.
  • En glasgång som ger bättre tillgång till entréfunktioner.
  • En mindre ombyggnation och tillbyggnad av bårhuset.

Till största delen består dock uppdraget på Kullbergska av att modernisera delar av de befintliga byggnaderna.

Byggstart av nybyggnationen K21 planeras under början av 2019.

Kullbergska-full-utbyggnad
KSK flyg3