Kullbergska sjukhuset

Många projekt

På Kullbergska sjukhuset i Katrineholm ska ett 20-tal ombyggnationer samt ett nybyggnadsprojekt genomföras för att skapa bättre förutsättningar som ett modernt närsjukhus.

Tre byggnationer förändrar Kullbergska sjukhusets fasad:

  • Ny vårdbyggnad, K21, är under produktion. Byggnaden omfattar 6 000 kvadratmeter och kommer att inrymma moderna vårdplatser, mottagning och MR-enhet. K21 beräknas stå klar i mitten av 2021.
      
  • En glasgång för bättre tillgång till entréfunktioner är färdigställd.
      
  • En mindre om- och tillbyggnation av bårhuset är klar.

Till största delen består uppdraget på Kullbergska av att modernisera delar av de befintliga byggnaderna. Några arbeten är redan slutförda och med hänsyn till att vårdverksamheten ska fungera fullt ut under byggtiden är tidplanen väl anpassad.