I nära samarbete med kunden skapas en unik arbetsplats. NCC kombinerar expertis med en djup ­förståelse för kundernas verksamhet, processer och utmaningar. NCC strävar efter att inspirera, stötta och ge kunden råd på ett konsultativt sätt. På detta sätt präglas samarbetet av en gemensam målsättning att skapa en flexibel arbetsplats som inte bara ger förutsättningar för kunden att öka effektiviteten i sin verksamhet, utan även förbättra arbetssituationen för medarbetarna avseende hälsa, arbetsmiljö och trivsel.

Till varje enskilt projekt bidrar NCC med gedigen kunskap om hur goda arbetsplatser fungerar. Kunskapen baseras dels på lång erfarenhet av att arbeta nära kund, dels från relevanta forskningsresultat på området.

Då processerna inom fastighetsutveckling är långa är det extra viktigt att samla in kunskap om trender för att kunna förutse vilka önskemål och krav morgondagens kunder kommer att ha. Analyserna måste leda rätt när det gäller vilket geografiskt läge och vilken sorts fastighet kunderna kommer att välja för sina arbetsplatser om 5–10 år. NCC arbetar därför systematiskt med att samla in kunskap genom till exempel framtidsstudier, kund­intervjuer och trendspaningar.

Exempel på hur vi arbetar är processen Future Office by NCC som grundas i en omfattande studie kring framtidens arbetsplatser- och miljöer. Tillika utgör detta vårt verktyg för att skapa rätt arbetsmiljöer för våra kunder. Bland våra övriga koncept kan nämnas Future Retail by NCC samt Future Logistics by NCC som är NCC:s framgångsrika koncept för att skapa unika, kundanpassade handelsplatser och logistikanläggningar.