NCC Green Industry Transformation

Under 2024 etablerar NCC ett nytt affärsområde, NCC Green Industry Transformation. I affärsområdet ska resurser, kompetens och projekt från hela NCC samlas för att driva stora projekt relaterade till den gröna industriella omställningen. Uppbyggnaden kommer att ske gradvis under året men redan idag arbetar cirka 30 medarbetare i en arbetsgrupp för att säkra att NCC har rätt kompetens och resurser på plats när de första projekten startar.

Arbetsgruppen består av specialister från alla delar av NCC, från infrastruktur till fastighetsutveckling. NCC:s befintliga affärsområden fortsätter fokusera på sina respektive kärnaffärer, som ett tillägg kommer NCC Green Industry Transformation att supportera industrins aktörer i den gröna omställningen.

I grunden är det stora, komplexa projekt med ny teknik som har sin utgångspunkt i den gröna industriella transformationen som kommer ingå i det nya affärsområdets portfölj.

Resurser kommer gradvis att tillföras det nya affärsområdet under 2024. Finansiellt kommer affärsområdet att redovisas under segmentet Övrigt under åtminstone hela 2024.

Är du intresserad av att arbeta med den gröna omställningen i NCC:s nya affärsområde? Kontakta oss på greenindustry@ncc.se.